Uppnå synergi genom att integrera ett kraftfullt tidregistreringsverktyg mot ekonomisystemet Visma Administration 500, 1000/2000.

Med TimeLog får ni en lösning som kombinerar exakt och smidig tidrapportering tillsammans med ekonomisk projekthantering. I Visma Administration 500, 1000 och 2000 håller ni koll på företagets övergripande fakturering och ekonomi. Genom att koppla samman dessa två system, skapas ett samlat ERP-system.

Korrekt tidrapportering ökar er fakturering

Genom att integrera TimeLog med Visma Administration kan ni överlåta bokföring och budgetering till ekonomiavdelningen och istället låta projektledarna hantera sina projekt. Ofta stiger både produktiviteten och arbetsglädjen på så sätt i båda avdelningar när en smidig integration införs. 

Vad får ni?

Integration mellan TimeLog och Visma Administration innefattar:

 • Automatisk synkronisering av kunder och kontaktpersoner
 • Import av produktnummer från Visma Administration till TimeLog
 • Överföring av fakturor från TimeLog till Visma Administration med bara några få klick
 • Automatisk uppdatering av fakturastatus och fakturanummer från Visma Administration till TimeLog
 • Import av utlägg från Visma Administration till TimeLog, så ni kan se en samlad ekonomisk status för projekten
 • Status för överföringar via den inbyggda integrationsloggen som visar eventuella konflikter och lösningar till dem
Click here to see our sample offer!

Enkelt med en standardintegration

Vår standardintegration är framtidssäkrad och ni behöver därför inte bekymra er om vad som kommer hända när er version uppdateras. Vi ser till att integrationen passar till den nuvarande och alla kommande systemversioner.

Med vår standardintegration är ni garanterade:

 • De bästa systemen för alla medarbetare
 • Två system som ständigt vidareutvecklas inom sina nischområden
 • Minimala kostnader för konsulttjänster inom detta område
 • En integration som kommer ha stöd för fler funktioner framöver
 • En integration som alltid fungerar tillsammans med nya versioner av TimeLog och Visma Administration 500, 1000 eller 2000


Integrationen har utvecklats i samarbete med konsultföretaget DataPartner, som är specialister på att utveckla mjukvaru- och integrationslösningar till Visma Administration.


Denna integration kräver:

 • Abonnemang på Visma Administration
 • TimeLog Growth
 • Vår integration kan endast stödja Visma Administration när den är installerad som ett 32-bitars program.
Vill du veta mer om hur ditt företag kan 
använda Visma Administration med TimeLog?
Kontakta oss på: +46 8-50 926 910.
Click here to see our sample offer!

Hur dokumenterar ni att ni behandlar personuppgifter korrekt?

Medarbetaruppgifter, kunduppgifter m.m. hanteras vanligtvis av er själva och era leverantörer. Däremot är det företaget som ansvarar för att det behandlas rätt. Därför ska ni be om dokumentation på hur er leverantör beskriver hur de är förenliga med EU:s dataskyddsförordning GDPR.

 

Vilka kontrollmål har ni?

Fråga din leverantör vilka kontrollmål de har angående datasäkerhet och IT-infrastruktur. En viktigt del av ISAE 3402 är att ha dokumenterade kontrollmål som därefter kontrolleras av en specialiserad revisionsbyrå. Ett mål kan t.ex. vara att etablera ett ledningsmässigt underlag för att kunna styra implementeringen och driften av informationssäkerhet i organisationen

 

När granskades er IT-compliance senast?

Fråga din leverantör hur ofta de reviderar, validerar och uppdaterar sin IT-policy och säkerhet. Det uppdateras konstant nya program, IT-verktyg och appar i företagen vilket ska vara synligt i processer samt dokumenteras. Det räcker då inte att leverantören tagit fram en IT-policy 2018 när GDPR-förordningen infördes. Det måste uppdateras kontinuerligt. Till skillnad mot t.ex. ISO 2700X-certifieringen, görs kontrollen av ISAE 3402 och ISAE 300 varje år. ISO 2700X-certifieringen behöver inte förnyas men ska ha en stämpel på att förhållandena vid tidpunkten för certifieringen har varit i sin ordning.

 

Reviderar ni både processer och procedurer samt fysisk och logistisk säkerhet?

Hur ofta tittar du förbi hos din leverantör? Ligger de helt eller delvis i ett annat land? En ISAE 3402-rapport omfattar även en fysisk revision av säkerheten.

 

Hur ser er procedur för hantering av personuppgifter ut?

Innan du implementerar ett nytt system på ditt företag måste du känna till hela processen för hur din leverantör behandlar dina, dina kunders eller medarbetares uppgifter. I Europa omfattas alla företag av samma regler gällande GDPR så det är mer dokumentation av hur företaget lever upp till reglerna du ska vara uppmärksam på.

 

ISAE godkänd

Vår GDPR-efterlevnad är granskad och godkänd

 

TimeLogs GDPR-efterlevnad och IT-infrastruktur är kvalitetsstämplade med en oberoende revisors bestyrkanden enligt ISAE 3000 GDPR och ISAE 3402. Få svar på alla dina frågor i vår FAQ.

ISAE godkänd