Visma Administration & TimeLog Tidrapportering | TimeLog

Skip to content

Visma Administration

Uppnå synergi genom att integrera ett bra tidregistreringsverktyg och ekonomisystemet Visma Administration 500, 1000/2000.

Med TimeLog får ni en lösning som kombinerar exakt och enkel tidrapportering med ekonomisk projekthantering. I Visma Administration 500, 1000 och 2000 håller ni koll på företagets övergripande fakturering och ekonomi. Genom att koppla samman dessa två system skapas ett samlat ERP-system.

Korrekt tidrapportering ökar er fakturering

Genom att integrera TimeLog med Visma Administration kan ni överlåta bokföring och budget till ekonomiavdelningen och låta projektledarna hantera sina projekt utan behöva jobba med ekonomiavdelningens kontoplaner. Ofta stiger både produktiviteten och arbetsglädjen i båda avdelningar när en integration genomförs. 

Vad får ni?

Integration mellan TimeLog och Visma Administration innefattar:

 • Automatisk synkronisering av kunder och kontaktpersoner
 • Import av produktnummer från Visma Administration till TimeLog
 • Överföring av fakturor från TimeLog till Visma Administration med några få klick
 • Automatisk uppdatering av fakturastatus och fakturanummer från Visma Administration till TimeLog
 • Import av utlägg från Visma Administration till TimeLog, så ni kan se en samlad ekonomisk status för projekten
 • Status för överföringar via den inbyggda integrationsloggen som visar eventuella konflikter och lösningar till dem
Click here to see our sample offer!

Enkelt med en standardintegration

Vår standardintegration är framtidssäkrad och ni behöver därför inte bekymra er om vad som kommer hända när er version uppdateras. Vi ser till att integrationen passar till den nuvarande och alla kommande systemversioner.

Med vår standardintegration är ni garanterade:

 • De bästa systemen för alla medarbetare
 • Två system som ständigt vidareutvecklas inom sina nischområden
 • Minimala kostnader för konsulttjänster inom detta område
 • En integration som kommer ha stöd för fler funktioner framöver
 • En integration som alltid fungerar tillsammans med nya versioner av TimeLog och Visma Administration 500, 1000 eller 2000


Integrationen har utvecklats i samarbete med konsultföretaget DataPartner, som är specialister på att utveckla mjukvaru- och integrationslösningar till Visma Administration.


Denna integration kräver:

Vill du veta mer om hur ditt företag kan 
använda Visma Administration med TimeLog?
Kontakta oss på: +46 8-50 926 910.
Click here to see our sample offer!