Integrera med Visma Lön- Spara tid och få smidigare lönehantering

Visma Lön

  • Fungerar med Visma Lön 300 och 600
  • Sparar tid vid löneadministration
  • Överför uppgifter om flextid, semester och frånvaro
  • Eliminerar dubbel- eller felinmatningar

 

Skapa synergi mellan tidrapporteringar och lönehanteringen. Från TimeLog överförs varje månad lönedata via en filintegration, som sparar både tid och inmatningar.

 

Slipp besvärliga procedurer och dubbla inmatningar i två system. Nu kan ni överföra tids- och lönedata från TimeLog direkt till Visma Lön med bara en enda fil. 

I TimeLog spårar dina anställda sin dagliga arbetstid inkl. semester, frånvaro och flex, varpå din bokförare enkelt kan överföra löntiden till Visma Lön för vidare bearbetning.

Med den specialiserade Visma-exportfilen får ni vid varje månadsslut ett totalt utdrag över flextid, ledighet, semester och lönetimmar för alla anställda, så lönen beräknas korrekt – utan fel eller dubbla inmatningar.

Click here to see our sample offer!

Utökad styrning av lön och flextid

Om ni vill utöka lönestyrningen med t.ex. komma-och-gå-tider eller utöka styrningsfunktion av er flextid (t.ex. vid kollektivavtal) kan ni användning TimeLogs hantering av lön och arbetad tid. På så sätt kan ni styra den mer komplicerade lönetiden genom att helt enkelt överföra uppgifter till Visma Lön innan lönekörningen påbörjas.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan 
använda Visma Lön med TimeLog?
Kontakta oss på: +46 8-50 926 910.