Skapa synergi mellan tidrapporteringar och lönehanteringen. Från TimeLog överförs varje månad lönedata via en filintegration, som sparar både tid och inmatningar.

Slipp besvärliga procedurer och dubbla inmatningar i två system. Nu kan ni överföra tids- och lönedata från TimeLog direkt till Visma Lön med bara en enda fil. 

I TimeLog registrerar dina anställda sin dagliga arbetstid inkl. semester, frånvaro och flex, varpå din bokförare enkelt kan överföra löntiden till Visma Lön för vidare bearbetning.

Med den specialiserade Visma-exportfilen får ni vid varje månadsslut ett totalt utdrag över flextid, ledighet, semester och lönetimmar för alla anställda så att lönen beräknas korrekt – utan fel eller dubbla inmatningar.

Click here to see our sample offer!

Utökad styrning av lön och flextid

Om ni vill utöka lönestyrningen med t.ex. komma-och-gå-tider eller utöka styrningsfunktionen för er flextid (t.ex. vid kollektivavtal) kan ni användning TimeLogs hantering av lön och arbetad tid. På så sätt kan ni styra den mer komplicerade lönetiden genom att helt enkelt överföra uppgifter till Visma Lön innan lönekörningen påbörjas.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan 
använda Visma Lön med TimeLog?
Kontakta oss på: +46 8-50 926 910.

Denna integration kräver:

Click here to see our sample offer!
ISAE godkänd

Vår GDPR-efterlevnad är granskad och godkänd

 

TimeLogs GDPR-efterlevnad och IT-infrastruktur är kvalitetsstämplade med en oberoende revisors bestyrkanden enligt ISAE 3000 GDPR och ISAE 3402. Få svar på alla dina frågor i vår FAQ.

ISAE godkänd