Boka en online-presentation

Resursplanering och tidsregistrering

Vi pratar om dina affärsbehov och visar dig hur du kan göra det:

  • Planera och bemanna dina projekt på ett effektivt sätt
  • Få en överblick och utnyttja dina medarbetares tid bättre
  • Skapa en mer förutsägbar verksamhet med kapacitetshantering
  • Använd enkel tidsregistrering för att skapa en trovärdig databas så att du bättre kan hantera din verksamhet

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så snart som möjligt för att hitta en tid som passar dig.

 

 

 

 

Vad kan du göra med vår resursplanerare?

Smart planering

Du kan automatiskt generera en omfattande resursplan som tar hänsyn till projektens tidsramar och budgetar, och samtidigt underlätta justeringar för outfört arbete av anställda, projekt eller uppgifter, och effektivt schemalägga uppgifter över hela projektet inom en viss tidsram.

Fördelning av oplanerade timmar

Optimera personalplaneringen utan ansträngning med vår intuitiva fördelningsfunktion. Distribuera oplanerade timmar sömlöst baserat på återstående tidsplaner, förhindra överallokering och maximera produktiviteten. Välj mellan jämn fördelning eller anpassade datum för effektiv uppgiftshantering. Säg hej till strömlinjeformad personalplanering!

Algoritmen för fördelning av arbetsbelastning

Hantera enkelt planeringsgranularitet med alternativ för dag, vecka, månad eller kvartal. Arbetsbelastningen sparas alltid per dag, och våra automatiska distributions- och avrundningsalgoritmer säkerställer effektiv schemaläggning.

Heatmap över medarbetare

Fördela medarbetarnas arbetsbelastning effektivt med vår Heat Map för medarbetare. Få en tydlig översikt över deras arbetsuppgifter, upptäck potentiell överbelastning eller underutnyttjande och hantera resursfördelningen på ett enkelt sätt. Förenkla planeringen på olika nivåer med aggregerade totalsummor för bättre kontroll.

Vi använder den för att hålla alla projekt och potentiella projekt i resursplaneraren för prognos- och bemanningsändamål. Vi använder kolumnen Ej planerad för att säkerställa att alla budgeterade timmar är planerade. Det gör detta jobb bra
Johnny Sjögren DGE

Want to learn more about our resource planner?