Anonymisera data från tidigare anställda

Du kan anonymisera tidigare anställda i TimeLog. Det innebär att uppgifterna inte kan spåras tillbaka till en specifik person, men du kan ändå använda uppgifterna i din rapportering.


På så sätt får du både fullständiga och korrekta uppgifter samtidigt som du följer dataskyddsförordningen (GDPR).

När tidigare anställda anonymiseras kommer de att överföras till en enda anonym systemanvändare. Här kommer data från alla uppsagda anställda att hamna som anonymiserade data för att säkerställa att de inte kan tillskrivas en specifik anställd vid ett senare tillfälle.

Du kan inte hämta data när de har skickats till den anonyma systemanvändaren.

 

Så här görs inställningen

Under Allmänna inställningar i Systemadministrationen ska du gå till Skydd av personuppgifter. Här kan du göra din inställning för anonymisering.

OBS! Om du upptäcker att det finns inaktiva medarbetare, som fortfarande är synliga i TimeLog beror det på att det saknas ett uppsägningsdatum på medarbetarkortet. Det är detta datum som bestämmer när medarbetaren kommer att anonymiseras. 

Det är samma sida där du också väljer dataansvarig. 

Vad är GDPR och den allmänna dataskyddsförordningen?

GDPR (General Data Protection Regulation) är EU:s allmänna dataskyddsförordning som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Syftet är att ge EU-medborgare kontroll över sina personuppgifter och säkerställa att företag och organisationer behandlar uppgifter på ett ansvarsfullt sätt.

Förordningen gäller för alla organisationer som behandlar EU-medborgares uppgifter. Det innebär att de måste uppfylla ett antal skyldigheter när det gäller hur personuppgifter samlas in och behandlas.

Länk till säkerhetsdokument - GDPR

Vi i TimeLog lägger stort fokus på att efterleva våra företagspolicys. Här hittar du våra olika policys och information om vad de betyder för dig som är kund hos TimeLog.

Allmänna villkor

Avtal om behandling av personuppgifter

Ert ansvar som personuppgiftsansvarig

Privacy och cookiepolicy

GDPR-efterlevnad: ISAE 3000 och ISAE 3402

GDPR och dataskydd i TimeLog PSA - typiska frågor och svar

Senast uppdaterad

Denna sida uppdaterades 19 juli 2023.