TimeLog och hållbarhet

Tre strategier för hållbarhet och företagens sociala ansvar

Under 2023-2024 har detta fokus resulterat i följande CSR-strategier:

  • Nöjda medarbetare
  • Bättre för verksamheten: Bolagsstyrning och riktlinjer
  • En stark del av vårt samhälle

Tre utvalda initiativ från våra CSR-strategier

TimeLog och FN:s mål för hållbar utveckling

TimeLog stödjer FN:s mål för hållbar utveckling. Under 2023-2024 har vi ett särskilt fokus på Quality Education, bland annat genom donationer och vårt NGO-partnerprogram.

Under Q2-Q3 2023 kommer vi att lansera ett initiativ för att göra det enkelt för våra kunder att registrera tid på FN:s mål för hållbar utveckling.

Kontakta oss om du vill veta mer redan nu.

Partnerprogram för icke-statliga organisationer: När varje timme räknas

För icke-statliga och ideella organisationer innebär varje timme man kan minska administrationen en timme direkt till värdeskapande aktiviteter.

Frivilligorganisationer omfattas ofta av omfattande dokumentationskrav samtidigt som IT-kostnaderna ska hållas så låga som möjligt. Det kan kräva ett system för tidrapportering och projekthantering.

TimeLog stödjer frivilligorganisationer, skolor och ideella organisationer med 75% rabatt på TimeLog PSA.

Partners i vårt NGO-program inkluderar

Amnesty_International_Logo.png
Sex og Samfund_transparent.png
Danmarks Naturfredningsforening_Square.webp
de grønne pigespejdere.webp

Dina data - vår skatt: GDPR-efterlevnad och IT-säkerhet

Data är hjärtat i TimeLog PSA. Arbetstid, lön, sjukfrånvaro, projektnummer, kundinformation, e-post och tidsåtgång är bara en bråkdel av de uppgifter som våra kunder anförtror oss.

Det innebär ett stort ansvar.

Det är därför vi går längre än de flesta för att följa GDPR, dokumentera alla våra processer och säkra dina uppgifter.

IT-säkerhet, processer och dokumentation är något vi arbetar med varje dag och på alla nivåer i organisationen. Alla medarbetare utbildas i säkerhet och medvetenhet och varje år granskar ett externt revisionsföretag våra ISAE 3000- och ISAE 3402-deklarationer.

Så arbetar TimeLog med data- och IT-säkerhet

Se vär CSR strategi för 2023-2024