Value your time

TimeLog säkrar att ni använder er tid till att skapa värde och att aktiviteterna stödjer företagets strategi: Vi kallar det "Value your time".

Utöver att använda tidrapporteringen till att trygga faktureringspotentialen och stödja företagets arbetsprocesser, visar tidrapporteringen även företagets värdeskapande aktiviteter, arbetssätt, strategiska framsteg, projektens förlopp, reell arbetsfördelning och mycket annat.

Vårt mål är att hjälpa våra kunder från "from good to excellent" genom strategisk användning av tidrapportering så att våra kunder kan fatta beslut som bygger på fakta i stället för magkänsla!

Hos ett tidigare företag ökade vi omsättningen med 2 miljoner genom att analysera och följa upp lönsamheten på alla projekt. Därför har jag tagit med mig TimeLog till Carve Consulting.
Michael Rasmussen Partner i Carve Consulting Carve Consulting

Varför just TimeLog?

... För att TimeLog är avsett att stödja konsultföretags särskilda behov av integrerad tid- och kostnadsrapportering, ekonomisk projektledning och fakturering av avtal gällande använd tid, fast pris och kombinationer av dessa. 

... För att TimeLog samlar de viktigaste processerna i samma system – utan att vara ett ekonomisystem. Samtidigt uppnås en lösning som bygger på konsultens tänkesätt och krav på enkelhet, funktionalitet, flexibilitet och analysfunktioner, och detta utan att styras av ekonomisystemets tänkesätt om konton, bokföring, dimensioner och transaktioner.

... För att TimeLogs unika länk mellan tidrapporter och fakturor möjliggör avancerade analyser av vinst, effektivitet, produktivitet och utnyttjandegrad – utan administrativa kostnader – och i realtid.

... För att TimeLog är utformat att anpassas efter konsultföretags behov av funktionalitet, oavsett om det är ett litet eller stort företag. Ni kan börja enkelt med ren tidrapportering och senare utöka med fakturering, CRM-funktioner eller resursstyrning.

...För att TimeLog erbjuder den enskilda medarbetaren en tidrapporteringsklient som passar till personens arbetssätt- och det ger mer exakt tidrapportering.

Genom att samla dessa centrala processer i ett och samma system, får ni en unik länk mellan data som förenklar det dagliga arbetet och ger information i realtid om månadens omsättning. 

Få ett samlat affärssystem

TimeLog är medvetet utformad att hantera ekonomisk projektledning och fakturering utan att vara ett ekonomisystem.

På så sätt får ni en känsla av att jobba i ett samlat affärssystem som är enkelt att använda och som tillgodoser både projektledarens och ekonomistabens behov. Dessutom till ett markant lägre pris än traditionella ERP-lösningar.

TimeLog erbjuder därför standardintegrering till de mest utbredda ekonomisystemen som e-conomic, Microsoft Dynamics NAV och Visma Administration.