Vår FAQ om dataskyddsförordningen

På denna sida har vi sammanställt de vanligaste frågorna som våra kunder ställer om dataskyddsförordningen. Om du har ytterligare frågor, är du välkommen att kontakta vår support

Var finns TimeLogs databehandlingsavtal?

Inne TimeLog har vi publicerat vårt personuppgiftsbiträdesavtal.

Är kunddata åtskilda i TimeLog?

Ja. Varje kund har en egen databas och kunder har inte tillgång till varandras data.

Har TimeLog någon utvecklingsavdelning utanför EU?

Ja, vi har en avdelning i Malaysia.

Har TimeLogs utvecklare i Malaysia tillgång till våra personuppgifter?

Nej, våra utvecklare i Malaysia har inte direkt tillgång till våra kunders registrerade data. 

Ibland har vi dock supportärenden där vårt team i Malaysia assisterar och då kan det krävas tillgång till kundens databas för att kunna lösa problemet.

När detta inträffar säkerhetskopierar vi er databas till en testserver där all er data anonymiseras.

Det medför att personuppgifter inte kan indentifieras. I ställer kommer personuppgifter visas som medarbetare 1, medarbetare 2 och så vidare. Inte heller adresser och telefonnummer visas.

När du skickar en skärmdump i ett supportärende och våra utvecklare i Malaysia behöver denna för att lösa problemet så skickar vi tekniskt sett personuppgifter ut ur EU.

Därför har vi tecknat ett separat personuppgiftsbiträdesavtal med vår utvecklingspartner så att vi lever upp till kraven för personuppgiftsbiträde - samtidigt som vi ger våra kunder bästa möjliga service.

Vem är personuppgiftsansvarig och vem är personuppgiftsbiträde?

Personuppgiftsansvarig är den som registrerar data, dvs. jer. Den person som utsetts till personuppgiftsombud är länken mellan TimeLog och dig som kund omkring allt som rör dataskydd och EU:s dataskyddsförordning (GDPR). 

Ansvarigt ombud kommer även vara den som mottar information om nya tilltag och förändringar i dataskyddet, t.ex. om en underleverantör (som är personuppgiftsbiträde) byts ut.

TimeLog är personuppgiftsbiträde och vår roll är att hantera data åt er.

Mer information Mindre information

Senast uppdaterad

Denna sida uppdaterades 19 juli 2023.

Länk till säkerhetsdokument - GDPR

Vi i TimeLog lägger stort fokus på att efterleva våra företagspolicys. Här hittar du våra olika policys och information om vad de betyder för dig som är kund hos TimeLog.

Allmänna villkor

Avtal om behandling av personuppgifter

Ert ansvar som personuppgiftsansvarig

Privacy och cookiepolicy

GDPR-efterlevnad: ISAE 3000 och ISAE 3402

GDPR och dataskydd i TimeLog PSA - typiska frågor och svar