Vi ger dig koll på dataskyddsförordningen!

Vi har samlat ihop vad du behöver veta om TimeLog och dataskyddsförordningen för att ge dig kunskap om hur den nya förordningen påverkar er data i TimeLog.

GDPR (General Data Protection Regulation), som på svenska kallas Dataskyddsförordningen, är EU:s nya persondataförordning som trädde i kraft den 25 maj 2018. Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda EU:s medborgare mot missbruk av deras personuppgifter. Därför ska alla europeiska företag anpassa sig till en rad nya krav om hur personliga uppgifter samlas in och behandlas på ett säkert sätt.

Lagen ställer stränga krav på oss som personuppgiftsbitträde och er som personuppgiftsansvarig. 

Här kan du läsa vårt personuppgiftsbiträdesavtal (data processing agreement, DPA).

Vi kommer inte teckna avtal med våra kunder - utan alla våra kunder får vårt personuppgiftsbiträdesavtal eftersom vi därmed säkrar att ni alla får samma skydd.

Vi uppdaterar löpande nedan guider, så det kan vara en bra idé att läsa igenom våra texter om dataskyddsförordningen emellanåt för att säkra er att ni håller er uppdaterade.

TimeLog och dataskyddsförordningen: Guider

Om ni inte har full koll på de grundläggande kraven i förordningen eller saknar grundläggande information om dataskyddsförordningen rekommenderar vi att ni läser mer på Datainspektionens hemsida eller går igenom GDPR-guiden på Verksamt.se så att ni lär er reglerna för säker databehandling.

Få hjälp med att följa GDPR i TimeLog

För att hjälpa dig att följa GDPR har vi gjort det möjligt att anonymisera medarbetare som slutat, i TimeLog.

Därmed kan data inte returneras till en viss person, men fortfarande användas i din rapportering.

När tidigare medarbetare har anonymiserats kommer de att överföras till en samlad anonym systemanvändare. Här kommer data från alla tidigare medarbetare att hamna som anonyma data för att säkerställa att det inte går att hänvisa till en viss medarbetare vid ett senare tillfälle.

Du kan inte hämta data när de har skickats till den anonyma systemanvändaren.

Så här görs inställningen

Under Allmänna inställningar i Systemadministrationen ska du gå till Skydd av personuppgifter. Här kan du göra din inställning för anonymisering.

OBS! Om du upptäcker att det finns inaktiva medarbetare, som fortfarande är synliga i TimeLog beror det på att det saknas ett uppsägningsdatum på medarbetarkortet. Det är detta datum som bestämmer när medarbetaren kommer att anonymiseras. 

Det är samma sida där du också väljer dataansvarig. 

Om ni inte har full koll på de grundläggande kraven i förordningen eller saknar grundläggande information om dataskyddsförordningen rekommenderar vi att ni läser mer på Datainspektionens hemsida eller går igenom GDPR-guiden på Verksamt.se så att ni lär er reglerna för säker databehandling.

Senast uppdaterad

Denna sida uppdaterades den 15 februari 2023.

Vår policy

Vi i TimeLog lägger stort fokus på att efterleva våra företagspolicys. Här hittar du våra olika policys och information om vad de betyder för dig som är kund hos TimeLog.

Cookiepolicy
Säkerhet
Privacy policy


TimeLog har erhållit de två oberoende revisoruttalandena ISAE 3000 och ISAE 3402