TimeLogs historia- vår bakgrund

TimeLogs Historia

Idén bakom systemet

TimeLogs vision är att optimera hur våra kunder använder sin tid i arbetet med att uppfylla sina mål - personliga, projektrelaterade eller affärsorienterade - utan att tappa fokus; Vi kallar det Value Your Time.

För att stödja vår vision jobbar vi ständigt med att utveckla vårt intuitiva webbaserade affärssystem som både uppfyller den enskilda medarbetarens samt projektledarens och ledningens behov av ekonomisk styrning.

Detta gör vi genom att implementera våra kärnvärden i allt vi gör; att ha ingående kunskaper om, och förståelse för, vårt kärnområde, att bidra där vi kan och genom att lyssna på våra användare och varandra.

Marknadsledande inom tidredovisning

Sedan starten år 2001 har TimeLog vuxit snabbt. Idag har vi en marknadsledande position inom tidsregistreringslösningar för små och medelstora företag med professionella serviceorganisationer och inom konsultfirmor i synnerhet. I takt med omvärldens stigande efterfrågan på effektiva arbetsprocesser har vår kundportfölj vuxit till att omfatta organisationer av olika storlek. Med en ständigt stigande efterfrågan på lösningar som effektiviserar arbetsflödet har vår kundportfölj vuxit och omfattar nu organisationer av varierande storlek som både har enkla och komplexa behov när det gäller styrning av sin verksamhet.

Strategin har visat sig vara rätt för oss, och vi har numera kontor i Köpenhamn, Stockholm, Amsterdam och Kuala Lumpur.

Hos oss jobbar 35 engagerade medarbetare med att serva drygt 800 kunder och 20.000 dagliga användare i 15 länder.

Vi gör allt för att våra användare ska Value Their Time med TimeLog!

Dedikationen till det vi gör är drivet från det värde som vi kan se att TimeLog bidrar med – på alla nivåer.
Søren Lund
Founder, Head of Enterprise