Preview features

Välkommen till en helt ny värld av återkoppling och idéer från TimeLogs experter – nämligen ni!

 

På TimeLog jobbar vi varenda dag med att komma på nya sätt vi kan involvera er på i vår utvecklingsprocess och skapa bästa möjliga versionssläpp åt er. Det gör vi med våra preview features.

Preview features är er chans att komma med tidig återkoppling och idéer om våra stora features medan vi utvecklar dem. Det ger er även möjlighet att börja använda de nya features när det passar er.

Vår ambition är att bli världens bästa PSA-programvara. Vi tror på att vi med preview features öppnar för ett nära samarbete med våra kunder som hjälper oss att nå den målsättningen.

Våra kunders idéer och återkoppling är avgörande för att vi ska kunna leverera relevanta och användarvänliga features. Det är näringen som omsätter våra groende idéer till blommande versionssläpp.
Christoffer Lanstorp Head of Product Management, TimeLog

Vad är preview features?

Preview features är större funktioner som ni kan testa och ge återkoppling om medan vi fortfarande håller på att utveckla dem.

Med preview features vill vi involvera er så tidigt och så mycket som möjligt i vår utvecklingsprocess. Vi vill se till att det vi utvecklar omfattar det ni behöver – inte bara på övergripande nivå utan ända ner till den viktiga detaljen som gör den stora skillnaden. Vi vill i samarbete med er skapa ett TimeLog-system av hög kvalitet som mätbart hjälper till att effektivisera era arbetsrutiner och processer.

Dessutom vill vi se till att ni får en smidig övergång till nya processer i TimeLog så att saker och ting inte ändrar sig från ena dagen till den andra utan att ni är beredda. Med preview features kan ni testa de nya featuresen och själva bestämma när ni är redo att börja använda dem i vardagen.

Våra preview features kommer att delas in i två kategorier: alpha- och beta-features.

TimeLog preview features

Sneak Peek features

Funktionen är under utveckling på ett mycket tidigt stadium. Den kommer bara vara tillgänglig för de kunder som är direkt involverade i utvecklingen av funktionen via våra VIP-användargrupper. Som Sneak Peek är funktionen inte kopplad till dina produktionsdata.

På så sätt kan du lugnt testa funktionen utan bekymmer. I det här utvecklingssteget kan du uppleva att vi raderar testdata som en konsekvens av den fortsatta utvecklingen av featuren.

Huvudspråket är engelska och vi kan inte garantera att allt är översatt.

TimeLog preview features
Bli Alpha testare i TimeLog

Alpha features – sätt ert avtryck tidigt i utvecklingen

Funktionen kan användas i produktion och är fortfarande under utveckling. Det görs fortlöpande ändringar och fler funktioner läggs till. Normalt kommer funktionen bara vara tillgänglig för de kunder som är direkt involverade i utvecklingen av den via våra VIP-användargrupper.

Här omfattas du av vår normala supporthantering, men med undantag av behandlingstiden som kan vara längre för dessa funktioner.

Du kan förvänta dig att det mesta av den nya featuren är översatt.

Bli Alpha testare i TimeLog
Bli Beta testare i TimeLog

Beta features – sätt era data i rörelse!

Funktionen är nu färdigutvecklad och ni kan testa den innan den går i produktion. När ni är redo att börja använda den nya funktionen kan ni välja att aktivera den för alla användare.

Vi tar fortfarande emot återkoppling och gör små förbättringar av användarupplevelsen så att du kan medverka till att den nya funktionen blir optimal genom att skicka in dina förbättringsförslag till oss.

I Beta omfattas du av vår normala supporthantering och funktionen är vanligtvis översatt fullt ut till samtliga språk.

Bli Beta testare i TimeLog

Vem kan testa preview features?

Ni bestämmer själva vem i er organisation som ska vara testare, vilka features ni vill testa och när ni vill börja använda en feature hos er.

Vi rekommenderar att ni utser en eller flera medarbetare som ansvarar för era preview features – på samma sätt som att ni har systemadministratörer och TimeLog-ansvariga.

Ansvarshavande personer kan själva testa de olika preview features först och sedan ge andra i organisationen möjlighet att också testa dem. Om ni vill veta mer om hur ni konfigurerar testerna hos er kan ni läsa mer i vår guide här.

 

Hur följer vi utvecklingen av de preview features vi har aktiverat?

Alla preview features får en egen sida där vi bl.a. beskriver målet med featuren, vilken version den gäller för och i vilken ordning vi utvecklar de enskilda funktionerna i preview featuren.

Med våra preview features hoppas vi kunna hjälpa er att få bästa möjliga interna versionssläpp där ni har tid att förbereda organisationen på förbättringarna och komma igång med att använda de nya alternativen.