Dina data lagras i EU

Vår hostingplattform är placerad i GlobalConnect A/S datacenter.

Säkerheten för dina data är det viktigaste för oss. Vår leverantör - GlobalConnect - uppfyller internationella krav och har en ISAE 3402-deklaration. Våra servrar övervakas ständigt på GlobalConnects drift- och underhållscenter (OMC) i Taastrup, Danmark, så att vi har en 24/7-status på våra servrar.

 

Den tekniska installationen kring dina data

GlobalConnects datacenter är designat för att leva upp till Tier-klassificeringen, vilket betyder att datacentret har:

  • Extra diselgenerator som sätts i gång vid strömavbrott
  • Brandsäkring (aspirationsanläggning och Inergen/Argonite)
  • Extra kylanläggning
  • UPS:er som säkrar avbrottsfri strömförsörjning
  • Övervakning med en rad tekniska larm och sensorer
  • Passagekontroll (personliga passerkort, fingeravtrycksläsare, kod)
  • Videoövervakning

Utöver att vara Tier 3-klassad leverantör har GlobalConnect alla certifieringar som krävs, t.ex. ISO27001, ISO9001, ISO3000, ISAE3402(+type 2). 

 

Ständig och snabb tillgång till data

Vår hostingplattform är en aktiv/passiv plattform. Det betyder att ett aktivt hostingcenter används och samtidigt sker en replikering till ett passivt som lagras på en annan adress. Om det primära hostingcentret inte fungerar, så tar det passiva centret över. Därför är risken för dataförluster extremt liten och i värsta fall kommer ni inte mista mer än en timmes rapporteringar i TimeLog.

TimeLogs hostingplattform har en garanterad driftstid på 99,9% (med undantag för planerade avbrott).

 

Säkerhetskopiering och lagring av data

Säkerhetskopierade filer lagras på en annan fysisk adress än databasservern och kan enkelt tillgås och återskapas om så krävs. Våra databasservrar är virtuella och körs via ett centralt datalager, vilket betyder att om en server slås ut, så kan vi enkelt återskapa den och jobba vidare med er data som den såg ut innan avbrottet.

Även om vårt primära datacenter skulle totalförstöras har vi säkrat en minimal förlust av data. Inom en timma kan vi återskapa er lösning via det sekundära datacentret.

 

Säkerhetskopieringsprocessen

Vi har flera allmänna säkerhetskopieringsstrategier. Vi tar fullständiga säkerhetskopior av alla kunduppgifter varje natt och sparar dem i sju dagar. Vi sparar även veckans säkerhetskopior i sex månader. Veckans säkerhetskopior görs på lördagar. Dessutom gör vi tillfälliga säkerhetskopior när vi kör allmänna programvaruuppdateringar (patches) och särskilda dataskript. Vi säkerhetskopierar ögonblicksbilder av servrar dagligen.

TimeLog-programmets kodbas hanteras via versionskontroll (git) då en säkerhetskopia görs automatiskt vid varje ändring.

 

Kan jag få tillgång till min egen data?

Ja, hos oss finns det ingen ”leverantörsinlåsning”. Dina uppgifter är dina, och du kan alltid få en säkerhetskopia av dem. Du kan även löpande få säkerhetskopior av dina data mot betalning. För att höra mer om detta, be ert dataskyddsombud kontakta oss på support@timelog.se.

Ni väljer ett dataskyddsombud för TimeLog eftersom ni är personuppgiftsansvariga och vi är personuppgiftsbiträde enligt GDPR. Det är endast denna person som kan kontakta oss om ändringar för er data.

Datasäkerhet vid överföring

Åtkomst till TimeLog sker via krypterad anslutning (HTTPS/SSL), och krypteringen sker med certifikate VeriSign. Nivån för kryptering kan jämföras med de flesta nätbanker. SSL-kryptering betyder att data som skickas mellan en registrerad användare och TimeLogs system krypteras, så att det inte är möjligt att ta del av överföringen.

Du är välkommen att kontakta oss via support@timelog.se om du har fler frågor om TimeLogs datahantering och säkerhet.

Länk till säkerhetsdokument - GDPR

Vi i TimeLog lägger stort fokus på att efterleva våra företagspolicys. Här hittar du våra olika policys och information om vad de betyder för dig som är kund hos TimeLog.

Allmänna villkor

Avtal om behandling av personuppgifter

Ert ansvar som personuppgiftsansvarig

Privacy och cookiepolicy

GDPR-efterlevnad: ISAE 3000 och ISAE 3402

GDPR och dataskydd i TimeLog PSA - typiska frågor och svar

Senast uppdaterad

Denna sida uppdaterades 19 juli 2023.