SSL-kryptering: hög säkerhet i TimeLogs hostinglösning

Säkerhet i TimeLog

Var lagras din data?

Vår hostingplattform finns hos datacentret GlobalConnect A/S.

Eftersom din datas säkerhet är viktig för oss lever GlobalConnects datacenter naturligtvis upp till de höga internationella kraven som ställs för en ISAE 3402-certifiering.  Därutöver är våra servrar under konstant övervakning hos GlobalConnects Operations & Maintenance Center (OMC) i Taastrup, Danmark, så att vi har koll på våra servrar dygnet runt.

Härunder kan du läsa mer om de tekniska inställningarna som rör din data.

Tier-klassifikationer

GlobalConnects datacenter är designat för att leva upp till Tier-klassificering, vilket betyder att datacentret har:

 • Extra dieselgenerator som sätts i ingång vid strömavbrott
 • Brandsäkring (aspirationsanläggning och Inergen/Argonite)
 • Extra kylanläggning
 • UPS’er som säkrar avbrottsfri strömförsörjning
 • Övervakning med en rad tekniska larm och sensorer
 • Passagekontroll (personliga passerkort, fingeravtrycksläsare, kod)
 • Videoövervakning

Utöver att vara Tier 3-klassad leverantör har GlobalConnect alla certifieringar som krävs, t.ex. ISO27001, ISO9001, ISO3000, ISAE3402(+type 2).  Du kan läsa mer om GlobalConnect här.

Ständig och snabb tillgång till data

Vår hostingplattform är en aktiv/passiv plattform. Det betyder att ett aktivt hostingcenter används och samtidigt sker en replikering till ett passivt som lagras på en annan adress. Om det primära hostingcentret inte fungerar, så tar det passiva centret över. Därför är risken för dataförluster extremt liten och i värsta fall kommer ni inte mista mer än en timmes rapporteringar i TimeLog.

TimeLogs hostingplattform har en garanterad driftstid på 99,9% (med undantag för planerade avbrott).

Säkerhetskopiering och lagring av data

Säkerhetskopierade filer lagras på en annan fysisk adress än databasservern och kan enkelt tillgås och återskapas om så krävs. Våra databasservrar är virtuella och körs via ett centralt datalager, vilket betyder att om en server slås ut, så kan vi enkelt återskapa den och jobba vidare med er data som den såg ut innan avbrottet.

Även om vårt primära datacenter skulle totalförstöras har vi säkrat en minimal förlust av data. Inom en timma kan vi återskapa er lösning via det sekundära datacentret.

Kan jag tillgå min egen data?

Ja, hos oss finns det ingen ”leverantörsinlåsning”. Dina uppgifter är dina, och du kan alltid få en säkerhetskopia av dem.  

Du kan även löpande få säkerhetskopior av dina data mot betalning. För att höra mer om detta, be ert dataskyddsombud kontakta oss supportafdeling via support@timelog.dk.

Ni väljer ett dataskyddsombud i TimeLog eftersom ni är personuppgiftsansvariga och vi är personuppgiftsbiträde enligt GDPR. Det är endast denna person som kan kontakta oss om ändringar för er data.

Läs mer om GDPR och TimeLog.

Datasäkerhet vid överföring

TimeLog tillgås via krypterad anslutning (HTTPS/SSL), och krypteringen sker med certifikat VeriSign. Nivån för kryptering kan jämföras med de flesta nätbanker. SSL-kryptering betyder, att data som skickas mellan en registrerad användare och TimeLogs system krypteras, så att det inte är möjligt att ta del av överföringen.

Du är välkommen att kontakta oss via support@timelog.dk om du har fler frågor om TimeLogs data-hantering och säkerhet.

TimeLog arbetar ständigt med att förbättra och öka säkerheten i allt det vi gör – från kryptering och säkerhetskopiering till programkoder och servrarnas datahantering.
Christoffer Lanstorp
Head of Product Management

I TimeLog är säkerheten A och O för oss. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra procedurer eller det sätt som vi hanterar data på.

Vi rekommenderar…

 • Min. Windows 8 eller MacOS X
 • Senaste Chrome, Safari el. Internet Explorer 11
 • Internetanslutning på min. 2048/512 Kbit/s
 • Skärmupplösning på min. 1366 × 768 pixels
 • Adobe® Reader 7.0 eller nyare