SSL-kryptering: hög säkerhet i TimeLogs hostinglösning

Säkerhet i TimeLog

Säkerhet och data

konstant och snabb tillgång till data

TimeLog körs på en virtuell plattform, där vi har dedikerade resurser (RAM, CPU och diskutrymme), vi har ensamrätt till.

Det innebär att vi alltid kan garantera att våra servrar har de nödvändiga resurserna för att genomföra TimeLog snabbt och effektivt och vid behov, kan resursmängden utökas med några timmars varsel.

Hela hostingplattformen har överkapacitet. Detta innebär att internetåtkomst, brandväggar, hårddiskar och ström har dubblerats, och därigenom säkerställs kontinuerlig drift i händelse av störningar i enskilda delar av hostingplattformen.

Utöver att det finns överkapacitet på delarna i plattformen, har vi en reservplattform redo på en annan plats så att allt kan köras även om det skulle krascha hos hostingcentret.

TimeLogs hostingplattform säkerställer en driftstid på 99,9 %.

Datasäkerhet vid överföring

Åtkomst till TimeLog sker via en krypterad HTTPS/SSL anslutning. Krypteringen sker via VeriSign certifikat. Nivån för kryptering kan jämföras med de flesta nätbanker. SSL-kryptering betyder, att data, som skickas mellan en registrerad användare och TimeLogs system krypteras, så att det inte är möjligt att samla in delar av överföringen.

Säkerhetskopiering och datalagring

Vi tar dagliga säkerhetskopior av dina TimeLog-data.

De säkerhetskopierade filerna förvaras på en annan fysisk adress än databasservern och kan lätt hämtas och återställas i nödsituationer. Våra databasservrar är virtuella och körs på en central datalagring, vilket i händelse av olyckor på en server gör att vi lätt kan återställa servern och köra på samma data som före kraschen.

Om TimeLogs primära data center skulle kopplas ned, kan vi upprätta er lösning via vår sekondära data server och därtill minimera förlorad data.

Kan jag få tag i mina egna uppgifter?

Ja, hos oss finns det ingen ”leverantörsinlåsning”. Dina uppgifter är dina, och du kan alltid få en säkerhetskopia av dem. Vänligen kontakta vår supportavdelning om du vill ha säkerhetskopia av dina uppgifter kontinuerligt.

Fysisk säkerhet

TimeLogs hostingplattform är placerad hos vår hostingpartner Netgroup A/S. Netgroup är specialister inom hosting och serverdrift och står för all drift och allt underhåll av våra fysiska servrar. NetGroup driver ett antal moderna datacentrer, som övervakas dygnet runt, har kameraövervakade ingångar, strömförsörjning med överkapacitet och generatorer för säkerhetskopiering, modern brandsläckning och klimatkontroll, och allt detta skyddar servrarna med dina data.

Vi sitter i samma båt...

Hos TimeLog använder vi naturligtvis vår egen produkt – som är placerad på samma plattform som vi beskrivit ovan.

TimeLog arbetar ständigt med att förbättra och öka säkerheten i allt det vi gör – från kryptering och säkerhetskopiering till programkoder och servrarnas datahantering.
Christoffer Lanstorp
CTO

I TimeLog är säkerheten A och O för oss. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra procedurer eller det sätt som vi hanterar data på.

Vi rekommenderar…

  • Min. Windows 8 eller MacOS X
  • Senaste Chrome, Safari el. Internet Explorer 11
  • Internetanslutning på min. 2048/512 Kbit/s
  • Skärmupplösning på min. 1366 × 768 pixels
  • Adobe® Reader 7.0 eller nyare