Vårt ansvar som personuppgiftsbiträde

Som personuppgiftsbiträde måste vi leva upp till en rad olika krav. Få inblick i TimeLogs roll i dataskyddsförordningen.

Vårt ansvar är bland annat:

 • Att informera er om vi bedömer att en instruktion är olaglig
 • Att säkerhetskopiera så att er data inte går förlorad
 • Att behandla personuppgifter enligt era instruktioner
 • Att er data sparas på ett säkert sätt
 • Att utbilda vår personal i korrekt hantering av personuppgifter, (i enlighet med förordningen)
 • Att skapa ett personuppgiftsbiträdesavtal

Du kan se vårt avtal om databehandling här.

Härunder har vi listat de viktigaste krav till ett personuppgiftsbiträdesavtal så att du är orienterad om vad du bör vara uppmärksam på.

 

Personuppgiftsbiträdesavtalet bör specificera ansvar för:

 • Behandling av personuppgifter
 • Dokumentation av instruktioner
 • Sekretess och tystnadsplikt
 • Databehandlingssäkerhet
 • Personuppgiftsbiträdes underleverantör
 • Samarbeten med företag som är personuppgiftsansvariga
 • Radering eller åter-leverering av personuppgifter
 • Meddelande om olaglig instruktion

Ovanstående ämnen måste ingå i ett personuppgiftsbiträdesavtal. Om ett av kraven inte framgår av avtalet anses hela avtalet som ogiltigtDu kan läsa mer om TimeLogs ansvar enligt dataskyddsförordningen i vår FAQ.

Länk till säkerhetsdokument - GDPR

Vi i TimeLog lägger stort fokus på att efterleva våra företagspolicys. Här hittar du våra olika policys och information om vad de betyder för dig som är kund hos TimeLog.

Allmänna villkor

Avtal om behandling av personuppgifter

Ert ansvar som personuppgiftsansvarig

Privacy och cookiepolicy

GDPR-efterlevnad: ISAE 3000 och ISAE 3402

GDPR och dataskydd i TimeLog PSA - typiska frågor och svar

Senast uppdaterad

Denna sida uppdaterades 19 juli 2023.