Vårt ansvar som personuppgiftsbiträde

Som personuppgiftsbiträde måste vi leva upp till en rad olika krav. Läs med här och få inblick i TimeLogs roll i dataskyddsförordningen.

Vårt ansvar är bland annat:

 • Att hjälpa er att leva upp till de krav som ställs på er
 • Att informera er om vi bedömer att en instruktion är olaglig
 • Att säkerhetskopiera så att er data inte går förlorad
 • Att behandla personuppgifter enligt era instruktioner
 • Att er data sparas på ett säkert sätt
 • Att utbilda vår personal i korrekt hantering av personuppgifter, (i enlighet med förordningen)
 • Att skapa ett personuppgiftsbiträdesavtal


Inne TimeLog har vi publicerat vårt 
personuppgiftsbiträdesavtal

Vi tecknar inte avtal med var och en av våra kunder - utan skapar ett personuppgiftsbiträdesavtal för alla våra kunder. Härunder har vi listat de viktigaste krav till ett personuppgiftsbiträdesavtal så att du är orienterad om vad du bör vara uppmärksam på.

Personuppgiftsbiträdesavtalet bör specificera ansvar för:

 • Behandling av personuppgifter
 • Dokumentation av instruktioner
 • Sekretess och tystnadsplikt
 • Databehandlingssäkerhet
 • Personuppgiftsbiträdes underleverantör
 • Samarbeten med företag som är personuppgiftsansvariga
 • Radering eller åter-leverering av personuppgifter
 • Meddelande om olaglig instruktion
 • Ovanstående ämnen måste ingå i ett personuppgiftsbiträdesavtal. Om ett av kraven inte framgår av avtalet anses hela avtalet som ogiltigt. Avtalet ska både finnas undertecknat och i elektronisk form.

Du kan läsa mer om TimeLogs ansvar enligt dataskyddsförordningen i vår FAQ med åra kunders typiska frågor om förordningen och om ert ansvar som personuppgiftsansvarig. 

Ovanstående information har sammanställts på bakgrund av information på Datainspektionen samt Verksamts webbplatser.

Senast uppdaterad

Denna sida uppdaterades den 15 februari 2023.

Läs mer

Vi har samlat ihop vad du behöver veta om TimeLog och dataskyddsförordningen för att ge er kunskap om hur den nya förordningen påverkar er data i TimeLog.

- Ert ansvar som personuppgiftsansvarig

- FAQ: Våra kunders vanliga frågor om dataskyddsförordningen

- FAQ: OISAE 3000 och ISAE 3402

 

Vår policy

Vi i TimeLog lägger stort fokus på att efterleva våra företagspolicys. Här hittar du våra olika policys och information om vad de betyder för dig som är kund hos TimeLog.

Cookiepolicy
Säkerhet
Privacy policy


TimeLog har erhållit de två oberoende revisoruttalandena ISAE 3000 och ISAE 3402