TimeLog - För företag som värdesätter sin tid | TimeLog Skip to content

Systemet som matchar era behov

Välj ett affärssystem som stöder era arbetsflöden

Konsultföretag

Öka er faktureringspotential och följ utvecklingen för nyckeltal som faktureringsgrad och extern %. Använd nyckeltalen till att räkna ut konsulternas bonus.

IT-företag

Minimal administration, flexibel tidrapportering och ett system som hanterar alla avtalstyper.

Rådgivande ingenjörer

Du får full överblick över projektportföljen, projektens ekonomi, prestation och status på pågående jobb.

Revisorer

Få ett system som både stöder tim/ärendehantering och de mer projektinriktade kunduppdragen med olika debiteringsmodeller.

Offentliga organisationer

Få överblick över vilka uppgifter er arbetstid används till och om ni håller er budget. Få statusrapporter i realtid och spara tid på administration.

Globala organisationer

Se hela organisationens nyckeltal i realtid utan att behöva invänta rapportering från olika enheter.

PR- och marknadsföringsbyråer

Se vilka kunder och projekt ni tjänar mest på och få kontroll på er resurshantering.