Systemet som matchar era behov

  • Ecomentor_customercase.png
  • Seismonaut_customercase.png
  • Pentia.png
  • Specialisterne.png
  • Fellowmind logo.png
  • IIH Nordic
  • INSPARI.png
  • CE.png

Välj ett affärssystem som stöder era arbetsflöden

Konsultföretag

Redo att öka ert realiserade timpris och automatisera faktureringen? Med TimeLog får du ett smart och smidigt system för tidrapportering som är skapat för konsulters arbetsflöden.

IT-företag

Minimal administration, flexibel tidrapportering och ett system som hanterar alla avtalstyper.

Rådgivande ingenjörer

Du får full överblick över projektportföljen, projektens ekonomi, prestation och status på pågående jobb.

Revisorer

Få ett system som både stöder tim/ärendehantering och de mer projektinriktade kunduppdragen med olika debiteringsmodeller.

Offentliga organisationer

Få överblick över vilka uppgifter er arbetstid används till och om ni håller er budget. Få statusrapporter i realtid och spara tid på administration.

Globala organisationer

Se hela organisationens nyckeltal i realtid utan att behöva invänta rapportering från olika enheter.

PR- och marknadsföringsbyråer

Se vilka kunder och projekt ni tjänar mest på och få kontroll på er resurshantering.