Automatisera din projektfakturering

Är ditt skrivbord fullt av högar med kalkyler och hemmagjorda rapporter som ska hjälpa dig att bevara överblicken över era projektavtals innehåll? I så fall skulle du ha glädje av vår automatiserade projektfakturering.

Projektfakturering är en viktig process i din verksamhet, så var säker på att faktureringen är korrekt. Det är ett styrverktyg som stärker kvaliteten i din verksamhet och ger dig överblick över vilka debiteringsmodeller som är mest lönsamma.

Debiteringsmodeller för olika behov

Väldigt få företag säljer sina projekt och tjänster med en och samma avtalsmodell. Därför erbjuder vi stöd för åtta olika debiteringsmodeller. De används för att ha kontroll på alla ekonomiska avtal mellan ditt företag och dess kunder men även intern ekonomisk rapportering, t.ex. hantering av bonusprogram och fakturering.

De åtta typerna av avtal är:

  1. Löpande tid - standardavtal
  2. A conto-fakturering med slutavstämning
  3. Löpande a conto-fakturering med periodisk avstämning
  4. Klippkort
  5. Fast pris - standardavtal
  6. Fasuppdelad intäktsföring
  7. Löpande driftskontrakt
  8. Löpande varufakturering

Enklare fakturering av dina kunder

När du skapar ett projekt väljer du en eller flera debiteringsmodeller vilket automatiskt säkrar att du fakturerar dina kunder i enlighet med ert avtal. När dina medarbetare tidrapporterar kommer ditt projekt uppdateras, och du kan då följa utvecklingen i förhållande till budget i realtid. Projektledaren kan få en avisering om det verkar som att budgeten kommer överskridas. På så sätt hinner ni agera i tid. Därutöver har du alltid tillgång till en uppdaterad faktureringspotential som bygger på aktuella kundavtal.  

Fakturering av underleverantörs tjänster

Många företag har svårt att få en realistisk bild av sin projektekonomi när de köper in tjänster från underleverantörer i projekten. Vi kan åtskilja interna och externa utgifter i era projekt och du styr om externa leveranser ska faktureras kunden eller om de ingår i avtalet.

Det är även möjligt att separera resetid från avtalet så att ni kan fakturera detta separat.

Click here to see our sample offer!