Detaljerade avdelningsrapporter med TimeLog

Skip to content

Avdelningsstruktur i TimeLog

 Få en organiserad överblick

 

TimeLogs avdelningsstruktur gör det enklare att hantera organisationer med många avdelningar.

Med vår avdelningsstruktur kan ni dela in TimeLog i flera oberoende avdelningar som speglar er organisations.TimeLog stöder hierarkiska avdelningsstrukturer med över- och underavdelningar.

Alla rapporter i TimeLog kan visa data för en specifik avdelning, ett team eller för hela företaget, vilket ger möjlighet att vinkla rapporter så att de möter era behov.

Med TimeLogs avdelningsstruktur får du:

  • Avdelningsstruktur i upp till fyra nivåer
  • Överblick över resurser som lånats mellan avdelningarna
  • Överblick över tid som använts på projekt i andra avdelningar
  • ABC - Activity Based Costing
  • Rapportering på avdelnings- och företagsnivå

ABC - Activity Based Costing

Eftersom TimeLogs avdelningsstruktur sparar medarbetares och projekts koppling till en avdelning kan du se hur medarbetarna från en avdelning jobbar med andra avdelningars projekt.

Specifikt blir värdet som stabsavdelningar genererar tydligt t.ex. när en HR-avdelning deltar i rekryteringar åt en annan avdelning. Denna avdelningsanalys kan användas som underlag för intern fakturering mellan avdelningar. Rapporten visar flera olika saker, t.ex. timmar, interna kostnader eller fakturerat värde.

Godkännande av timmar och utgifter

Varje avdelningsledare godkänner de medarbetare som hen ansvarar för.Men ibland kan det finnas anledning att byta godkännare utan att ändra avdelningsstrukturen i övrigt.Därför är det möjligt att välja vem som ska godkänna timmarna för varje medarbetare – det behöver inte vara den direkt överordnade.I semestertider kan det vara bra att ändra godkännare, så att ni är säkra på att timerne godkänns Innan fakturering.

Tillgång till data följer avdelningar

En ledares tillgång till data och rapporter är begränsade till hens egen avdelning och eventuella underavdelningar. Ju längre upp i organisationen en ledare befinner sig desto fler avdelningars data finns tillgängliga och ju större blir möjligheterna att utföra analyser horisontellt i organisationen.

"Det är smidigt att kunna flytta runt timmar och allokeringar så som vi kan med TimeLog."

Godkännande av timmar och utgifter

Varje avdelningsledare godkänner de medarbetare som hen ansvarar för.Men ibland kan det finnas anledning att byta godkännare utan att ändra avdelningsstrukturen i övrigt.Därför är det möjligt att välja vem som ska godkänna timmarna för varje medarbetare – det behöver inte vara den direkt överordnade.I semestertider kan det vara bra att ändra godkännare, så att ni är säkra på att timerne godkänns Innan fakturering.

Tillgång till data följer avdelningar

En ledares tillgång till data och rapporter är begränsade till hens egen avdelning och eventuella underavdelningar. Ju längre upp i organisationen en ledare befinner sig desto fler avdelningars data finns tillgängliga och ju större blir möjligheterna att utföra analyser horisontellt i organisationen.