Avtalshantering

Lyft er avtalshantering

 

Har du ett mindre berg av kalkylblad, hemmasnickrade rapporter och lägger du mycket tid på manuella processer för att hålla reda på kontraktsvillkoren för era projekt?

Avtalshantering är en viktig process i din verksamhet. Den hjälper dig att hålla koll på hur mycket ni tjänar på era projekt, era serviceavtal och era kunder generellt. TimeLogs avtalshantering hjälper er att lyfta kvaliteten i er verksamhet och ger en tydlig totalbild av hur väl ni uppfyller era kundavtal. Den hjälper er att identifiera projekt med dålig lönsamhet och att se var lönsamheten är god.

Avtal för olika behov

Väldigt få företag kan sälja alla projekt och tjänster under samma kontraktvillkår. Därför erbjuder vi stöd för åtta grundläggande typer av avtal som hjälper er att föra tillsyn med ekonomin i era kundkontrakt och er interna ekonomiska rapportering, som även hjälper er att hantera bonusprogram och fakturering.

TimeLog stöder följande åtta typer av avtal:

  1. Löpande tid – standardavtal
  2. Löpande tid – a conto med slutavräkning
  3. Löpande tid - a conto med periodisk avräkning
  4. Löpande tid – Timbank
  5. Fastpris - Standardavtal
  6. Fastpris – Per fas
  7. Fastpris - Driftavtal

Enkel installation

När du skapar ett projekt för en kund får du en lättöverskådlig avtalsida, där du på smidigt kan övervaka framdriften i kundens projekt och i detalj styra hur värdeskapande aktiviteter ska fördelas på uppgifter, medarbetare och leveranser. Allt uppdateras löpande utifrån medarbetarnas tidrapportering.

Nya möjligheter med TimeLogs avtalshantering

Projekten kan ha en obegränsad mängd underavtal.

Det är även möjligt att dela upp projektplanen och projektets ekonomi, så projektledaren kan fördela och budgetera internt i organisationen utan att påverkas av det avtal som skrivits med kunden. På så sätt kan ni både budgetera i förhållande till avtalets värde och reellt använd tid. Projektledaren aviseras när budgetgränsen närmar sig så att ni kan agera i tid.

Bestäm var värden ska placeras

Många företag har svårt att få en realistisk bild av projektens ekonomi t.ex. när man vill köpa in tjänster från externa leverantörer. Det är faktiskt möjligt med vår avtalshantering. Rent praktiskt betyder det att restid och reseomkostnader kan separeras från huvudavtalen och att extra leveranser kan hanteras separat inom ett och samma projekt. Du bestämmer alltså själv hur stor del av avtalens värde de externa omkostnaderna får uppta.

Vår avtalsmodul skapar en unik flexibilitet som låter er kontrollera och styra ekonomin i era projekt och kontrakt. Ni får ett kraftfullt styrverktyg som ger överblick både över projektens framdrift och era ekonomiska resultat.

Click here to see our sample offer!