Projektplanering

Bli vän med din projektplan

 

Projektledning blir rena barnleken med kraftfulla och funktionella verktyg. TimeLogs projektplaneringsverktyg ger dig bland annat jämförelser och estimat helt ned på fasnivå samt enkel översikt över deadlines och milstolpar.

Projektplaneringsverktyget i TimeLog låter dig att hantera och planera olika typer av projekt oavsett omfattning, storlek eller budget. Här kan du skapa mallar för det första projektet eller detaljplanera det senaste med hjälp av avancerade fasstrukturer och men även skapa individuella inställningar för varje projekt- utan att det blir komplicerat.

För att spara tid kan alla uppgifter skapas utifrån standardinställningar och standardprojekt, så att du endast behöver ändra avvikelser. 

Med TimeLog kan ni dessutom:

  • Skapa detaljerade budgetar både för projekt och medarbetare
  • Allokera resurser direkt på fas- och projektnivå
  • Använda ETC-funktionen för att snabbt få tidsestimat på uppgifter
  • Se hur många personaltimmar som kommer gå åt och räkna ut vad projektet bör kosta — innan ni skickar ert anbud
  • Söka efter medarbetare och/eller kompetens och knyta dem till projektet direkt.
  • Hantera timpriser och valutor i projekten

WBS som stomme för projektplaneringen

WBS står för Work Breakdown Structure. Uttrycket beskriver en metoden där man bryter ner projekt i små och större delar (faser). I TimeLog kan ni strukturera projektplanen i en hierarki med upp till fem olika nivåer. På så sätt blir det lättare att få överblick över projektets storlek - både när det gäller tid och ekonomi.

Använd även milstolpar för att hålla koll på om ni hinner klart innan deadline.

Flera kontrakt i ett och samma projekt

Projektplaneringsverktyget gör det enkelt att kombinera flera typer av kontrakt för ett och samma projekt. Med utgångspunkt i en lättöverskådlig kontraktsida kan ni lätt se status och framdrift för era projekt. Ni kan t.ex. i ett fastprisprojekt få behov av extra faser när det dyker upp oplanerade uppgifter som ska debiteras utifrån använd tid till en annan timtaxa.

Ni kan även definiera om uppgiften ska faktureras eller inte, något som ger er mer flexibilitet i större och mer komplexa kundprojekt. Fakturerbarhet kan väljas till både på fas- och projektnivå liksom det är möjligt att använda både enkel och avancerad timprisstyrning.

Flera faktureringsmetoder i ett projekt

I verktyget kan ni använda flera faktureringsmetoder på ett och samma projekt. Några av era tjänster har kanske ett fast pris medan andra faktureras utifrån använd tid. Ni kan även välja att faser ska kunna faktureras individuellt. Detta kan t.ex. öka flexibiliteten vid större och komplexa kundprojekt inom bland annat konsultföretag.

Faktureringsmetod kan väljas till både på fas- och projektnivå, och på så sätt kan projektplanen alltid justeras och anpassas till projektets målsättning och storlek.

Click here to see our sample offer!