Integrera projekthantering och ekonomi | Prova gratis i 30 dagar

Fakturering

 • Bättre ekonomisk överblick för projektledare
 • Mindre administration av fakturering
 • Exakt dokumentation i era projekt
 • Ekonomisk analys av projekt och kunder
 • Integrering med ert ekonomisystem

Fakturera mer med TimeLog

Projektfakturering som bygger på exakt tidrapportering ger högre intäkter eftersom man kan fakturera mer och se vilka projekt som är mest lönsamma.

Kärnan i TimeLog är affärsprocessen från tidrapportering och projektledning till fakturering. Det betyder att när alla poster registrerats på projektet så kan ni snabbt och smidigt skapa fakturor som bygger på de poster ni registrerat.

Låt projektledarna hantera projektfaktureringen

Fördelen med att använda TimeLogs projektfakturering är att era projektledare kan skapa preliminära fakturor till ekonomistaben. Projektledaren har bästa överblicken över vad som ska faktureras till kunden och ni sparar tid och minimerar risken för felfaktureringar. 

En annan fördel är att projektledaren kan följa projektets ekonomi utan att använda ekonomisystemet. Han eller hon får då en samlad ekonomisk totalbild och kan även ta dialogen med kunden om vad som fakturerats. 

Med TimeLog får projektledaren en unik plattform som bygger på åtta grundläggande kontrakttyper som stöder behoven av kontrakt- och värdehantering. En lättöverskådlig kontraktsida gör det enkelt att få en helhetssyn på hur kundens kontrakt utvecklas och i detalj hantera hur värdet av produktionen ska fördelas mellan uppgifter, medarbetare och leveranser.

Det finns många fördelar med att automatisera faktureringen:

 • Det är enklare och snabbare att fakturera eftersom ni har en uppdaterad faktureringspotential
 • Obegränsat antal underkontrakt på projekt så ni kan hantera flera typer av kontrakt för ett och samma projekt
 • Ni kan separera värdet på arbete och utgifter i projekten och därmed själva bestämma hur kontraktets värde ska fördelas mellan tid och utgifter
 • Projektledare kan skapa och godkänna fakturor
 • Dokumentationen till kunderna har förbättrats rejält
 • Informationen kan anpassas till den detaljnivå kunden vill ha
 • Ledningen kan följa hela faktureringsprocessen
 • Möjlighet att jobba med automatisk eller löpande manuall redovisning
 • Full överblick över ekonomin i era projekt
 • Ledningen får tillgång till konkreta data att använda som beslutsunderlag istället för magkänslan

Då får företaget ökad överblick över projektfaktureringen och ekonomin – och faktureringen blir exaktaret.

Den exakta dokumentationen bidrar också till att ni lättare kan undvika konflikter med kunden och har en starkare ställning vid eventuella tvister.

Läs en mer ingående beskrivning av faktureringsprocesser och av hur ni kan hantera internfakturering i TimeLog.

Avrundning av timmar

Välj om du vill avrunda den fakturerbara tid som du rapporterar i TimeLogs tidrapporteringsklienter. Du kan runda av upp till närmaste 5, 10, 15 eller 30 minuter – eller närmsta timma.

I den detaljerade översikten över tidrapporteringen får du en bra överblick över dina tidrapporteringar och du kan se registrerad tid jämfört med fakturerbar tid.

-	Michael Rasmussen, Carve Consulting berättar hur TimeLog ökade hans omsättning
-	Michael Rasmussen, Carve Consulting berättar hur TimeLog ökade hans omsättning
Hos ett tidigare företag ökade vi omsättningen med 2 miljoner genom att analysera och följa upp lönsamheten på alla projekt. Därför har jag tagit med mig TimeLog till Carve Consulting.
Mikael Rasmussen
Partner, Carve Consulting

Flera juridiska personer?

Lär mer om vår senaste nya funktion Multiple Legal Entities, som stöder koncerners behov av ekonomiska styrverktyg.