Skip to content

Fakturering

Fakturering: Skapa lönsamma projekt

Med överblick över er projektekonomi och konsulternas tid samt effektiva verktyg för smidig fakturering, kan ni hålla budgeten och öka er faktureringsgrad.

Fakturering är avgörande för er som konsultföretag. Och fakturering baserat på exakt tidrapportering ger större överblick och vinst eftersom ni kan fakturera mera, se vilka projekt som är mest lönsamma och bli ännu bättre på att prissätta projekt i framtiden.

Förr upptäckte vi det för sent att vi inte tjänade pengar på ett projekt. Med TimeLog kan vi reagera omedelbart.
Jacob Olsen, ekonomichef Mølbak Landinspektører > Få synlighet i projektekonomin

Utvalda kunder

Förbind era processer Från tidrapportering och projektledning till fakturering

Kärnan i TimeLog är affärsprocessen från tidrapportering och projektledning till fakturering. Det innebär att när alla registreringar har gjorts på ett projekt är det enkelt och snabbt att skapa fakturor utifrån dessa registreringar.

Automatisering Ett faktureringsprogram som tillgodoser organisationens olika behov

Då slipper ni slösa bort tid på att samla in information från flera system, följa upp tidsåtgången eller kolla upp när kunderna är redo för fakturering.

Det ska vara enkelt att fakturera och er faktureringslösning ska kunna klara att avdelningarna har olika behov. De verktyg som era projektledare behöver när det gäller fakturering motsvarar inte de som ekonomiavdelningen efterfrågar. Fakturering är aldrig en isolerad process. Med TimeLog PSA stöder, optimerar och förbinder ni alla era processer från kontrakt till faktura.

Från kalkylblad till TimeLog: Nu kan DGE styra verksamheten mot ökad vinst.
DGE > Läs casen: Exakta data ökade konkurrenskraften

Ni har en jättepotential för tillväxt – är ni redo att förverkliga den?

TimeLog PSA är ett unikt affärssystem för alla företag som lever av sin tid, sin expertis och sina tjänster. När det gäller fakturering hjälper vi er att:

 • Hantera utgifter, inkomster, utlägg, kostnader och kassaflöde
 • Spara tid, minska fel och minimera administrativa problem samtidigt som ni stärker samarbetet mellan projekt och ekonomi med automatisering och integrationer till andra system
 • Skapa en gemensam operationell bild där alla har 100 % uppdaterad insikt i ekonomi, budget och tidsåtgång på projekt – så att ni kan hålla er inom budgeten och får lönsammare projekt
 • Registrera alla arbetstimmar på alla aktiviteter och projekt – så att ni vet om projektet är on track och ni hela tiden blir vassare på att uppskatta och prissätta projekt i framtiden
Hos ett tidigare företag ökade vi omsättningen med 2 miljoner genom att analysera och följa upp lönsamheten på alla projekt. Därför har jag tagit med mig TimeLog till Carve Consulting.
Mikael Rasmussen. Partner, Carve Consulting

Funktioner och fördelar med fakturering i TimeLog

Alla företag är mer komplexa än man tror och därför behöver du oftast ett faktureringsprogram som kan hantera alla dina affärsrutiner utan att kollapsa.

TimeLog är konstruerat för att hantera det komplexa samband som finns i ditt företag och erbjuder verktyg så att du kan:

Kom igång redan idag

TimeLog har mer än 20 års erfarenhet och är en av Europas ledande PSA-plattformar. Vi hjälper er gärna att komma igång också med bland annat:

 • Workshopar med fokus på konfiguration, implementering och användning av systemet
 • Help Center med anvisningar, how to-artiklar och videor
 • Interaktiva guider i systemet så att ni snabbt kan lära upp nya medarbetare
 • Kurser (online eller hos er) och onlinesupport så att ni får fullt utbyte av systemet
boka en presentation online
Click here to see our sample offer!

Fakturor Flytta faktureringen till projektledaren

I TimeLog får projektledaren full koll på projektet, de överenskommelser som har ingåtts med kunden och projektets faktureringspotential. Därför är projektledaren i ett idealiskt läge för att skapa fakturor åt kunden.

One click invoicing Maximerar er faktureringspotential

Vid månadsavslutet eller när betalningsfristen närmar sig kan projektledaren snabbt se hur många timmar som har lagts på projektet, till vilket timpris och hur mycket som har antecknats.

Med några få klick väljer projektledaren vilka timmar som ska faktureras och sedan skapar TimeLog ett fakturautkast som sedan kan överföras till ert redovisningsprogram. På så sätt glömmer ni inga fakturor och maximerar er faktureringspotential.

Så fungerar fakturering med TimeLog

I TimeLog kan faktureringsprocessen konfigureras och anpassas på många sätt utifrån era behov. Ett typiskt faktureringsförlopp kan se ut så här:

 • Projektledaren skapar ett projekt med en budget och ett kontrakt.
 • Medarbetarna registrerar tid, utlägg och resor.
 • Projektledaren granskar och justerar budget.
 • Projektledaren attesterar belopp för fakturering.
 • Projektledaren gör en fakturakladd till kunden.
 • Ekonomimedarbetaren bokför fakturan.
 • Ekonomimedarbetaren skriver ut fakturan och specifikation, skickar detta till kunden och överför beloppet till ekonomisystemet.
 • Ledningen kan följa hela förloppet och dra nytta av de ekonomiska rapporterna.

 

TimeLogs avdelningsstruktur ger en organiserad överblick

Vi gör det enklare att hantera organisationer med många avdelningar. Med vår avdelningsstruktur kan ni dela in TimeLog i flera oberoende avdelningar som speglar er organisations. TimeLog stödjer hierarkiska avdelningsstrukturer med över- och underavdelningar.

Alla rapporter i TimeLog kan visa data för en specifik avdelning, ett team eller för hela företaget, vilket ger möjlighet att vinkla rapporter så att de möter era behov.

 • Med TimeLogs avdelningsstruktur får du:
 • Avdelningsstruktur i upp till fyra nivåer
 • Överblick över resurser som lånats mellan avdelningarna
 • Överblick över tid som använts på projekt i andra avdelningar
 • ABC - Activity Based Costing
 • Rapportering på avdelnings- och företagsnivå

Hantera flera prislistor Enkel valutahantering

TimeLog gör det enkelt att hantera internationella kundprojekt och prislistor så att ni kan kommunicera med kunden i en bekant valuta.

I en globaliserad värld behövs specialistkunskaper och kulturellt förankrade medarbetare.

I en tid när kunskap verkligen flyttar gränser behöver ni anpassa er verksamhet så att den matchar marknaden, oavsett om er marknad finns i Sverige eller i utlandet.

Därför har vi sett till att ni kan hantera flera prislistor för flera marknader samtidigt i TimeLog - även om prislistorna visas i utländsk valuta.

Från pipeline till faktura Allt i samma valuta

Valutafunktionen i TimeLog gör det enklare att jobba med utländska kunder i alla led.

Från att det första kundämnet kommer in i pipeline och tills den första fakturan skickas, kan ni ange det förväntade ekonomiska värdet i den valuta ni önskar.

I både pipeline och analysrapporter är det möjligt att välja om ni vill rapportera i svenska kronor eller i de valutor som finns i era prislistor.

Med TimeLog är det till och med möjligt att rapportera i en annan valuta än den ni använder i normalt. Detta är mycket praktiskt om ni har kontor i flera länder och rapporteringen sker i en valuta (t.ex. dollar) även om ni normalt fakturerar i euro.