Hantering av lön och arbetad tid

Enkel hantering av lönetid

 

Ge medarbetarna en enkel lösning på hanteringen av deras arbetstid så att de kan spara tid och få bättre överblick i vardagen.

Arbetstidshantering i TimeLog är lämpligt för företag som har timanställda och anställda som omfattas av kollektivavtal eftersom det är möjligt att skapa regler för olika avtal gällande kompensationsledighet, övertid, semester och frånvaro.

Ni kan till exempel skapa lönekoder så att medarbetare kan registrera de första 8 timmarna under en helg med 50% extra kompensationsledighet medan resterande tid under helgen ger 100% extra.

Följ flextid och kompledighet

Med vår rapportering av arbetad tid kan både medarbetare och ledning löpande följa hur många timmar som har tjänats in i kompensationsledighet och om flextidssaldot ligger över eller under avtalad arbetstid.

Det finns flera sätt att hantera arbetad tid. Ett är att använda en stämpelklocka eller utöka tidrapporten med en sektion för arbetad tid. För varje enskild medarbetare kan du definiera vilket alternativ som ska finnas tillgängligt.

Därmed blir registreringen av arbetad tid mer flexibel eftersom administrativa medarbetare jobbar på ett annat sätt än medarbetarna i en produktionsanläggning.

Just nu använder vi TimeLog till tidrapportering, projektledning samt lönehantering och det är superlätt att jobba med.
Anna Porse Nielsen CEO, Seismonaut

Arbetad tid i tidrapporten

Om det inte är nödvändigt att veta när medarbetarna har jobbat, så kan ni ge tidrapporten en sektion för arbetad tid. Då anger medarbetarna hur stor del av timmarna som är normal arbetstid och fördelar sedan resterande timmar på de olika lönekoderna. På så sätt håller TimeLog koll på kompensationsledighet och flextid medan summor för projekttid och fakturerbar tid hanteras av TimeLog.

Överför data till lönesystemet

För att göra lönehanteringen ännu enklare erbjuder vi alle appar och integrationer, så att ni inte behöver lägga in lönedata manuellt. Vi har även en API för filintegration, där ni kan skapa era egna filexporter om ni har specifika behov.

Click here to see our sample offer!