Intäktsföring

Enkel styrning av pågående projekt

 

Få överblick över era pågående projekt i realtid, så får ni bättre koll på er ekonomi.

I de flesta företag ligger bokföringsuppgifter som fakturering och intäktsföring av projekt hos ekonomiavdelningen.Den moderna projektorganisationen kan med fördel delegera ut uppgifter till projektledarna, som har bäst inblick i projekten. Vår intäktsföring stöder detta resonemang och gör det enkel för projektledare att skapa inkomstbilagor så att ni kan följa pågående jobb i projekten – utan att behöva ha tillgång till ekonomisystemet.

Möjligheter med intäktsföring i TimeLog:

  • Separera intäkter och fakturerat värde
  • Automatisk beräkning av pågående arbeten
  • Känn till företagets exakta utestående belopp
  • Uppskatta projektens färdigställandegrad
  • Fördela fastprisprojektens värde på konsulterna

Avläs värden av pågående arbeten direkt

För många företag med större projekt är beräkning och rapportering av saldon för pågående arbeten – värdet av ej fakturerat arbete – en kostsam och tidskrävande uppgift. Projektledaren måste ofta leta fram information från flera olika system för att kunna ge ekonomiavdelningen eller revisorn dessa viktiga uppgifter.

"I TimeLog får man ned budgettalen till individnivå, och det är en superbra funktion i systemet."
Torben Kristensen Projektledare, Væksthus Sjælland

Intäktsföringsprocessen är överraskande enkel:

  • Varje månad uppskattar projektledaren projektets utveckling
  • Projektledaren intäktsför värdet av det utförda arbetet i TimeLog
  • Projektledaren fakturerar projektet i enlighet med avtalet
  • Ekonomiavdelningen och revisorn avläser värdet av pågående arbeten
  • Avläsningen kan göras för projekt, kund och företag

Intäktsföringen gör det möjligt att skilja fakturering och intäktsföring av timmar åt. Det är lämpligt för företag som först och främst levererar projektjobb med fast pris eller förskottbetalda tjänster som klippkort