Internfakturering

Interna timmar kostar också pengar!

Internfakturering kan vara en administrativt tung uppgift men så behöver det inte vara. Spara tid genom att både hantera extern och intern fakturering i samma system.

I en del organisationer finns det behov av att fakturera internt mellan avdelningarna. Ofta hanteras internfaktureringen i ett ekonomisystem eller i Excel, eftersom det kan vara komplicerat att hålla koll på. Vi har gjort det möjligt att hantera internfakturering så att du både kan säkra er interna reglering samt få möjlighet att fakturera dina omkostnader vidare till kunden. 

Få överblick över den interna bokföringen

Med internfakturering blir det enklare att hålla koll på den interna tiden som ni ”köper” av varann. I TimeLog kan du välja om du bara vill se potentialen för en internfakturering, och sedan jobba vidare med informationen på annat sätt, eller om du faktiskt vill fakturera kostnaden till en annan avdelning via systemet.

Denna typ av ABC (Activity Based Costing) visar hur mycket tid de olika avdelningarna lånar av varandra. Det kan ge upphov till intressanta dialoger i er organisation.

Internt arbete som faktureras externt

En intern uppgift kan även faktureras vidare till kund. På så sätt får din interna avdelning betalt för sina tjänster och det visas på kundens faktura som en extern kostnad, precis som när du anlitar externa konsulter och fakturerar deras arvode vidare till kunden.

I princip kommer det att skapa dubbel omsättning eftersom du fakturerar tiden både internt och externt men du kan välja att den interna faktureringen inte ska tas med i månatliga eller årliga rapporter för att du hela tiden har en så rättvisande bild av er ekonomi som möjligt.

Click here to see our sample offer!