Förbättra er kundhantering med TimeLog

TimeLogs system för kundhantering är gjort för företag med täta kundrelationer, där det är viktigt att kunna leverera status och dokumentation ögonblickligen.

Tydlig kommunikation mellan kund och leverantör är avgörande för allt projektarbete. TimeLogs kundhanteringssystem erbjuder rapporter och funktioner som är skräddarsydda för att stödja en smidig dialog med era kunder. 

Med statusrapporter, projektöversikter, Gantt-kort och mycket annat är det lätt att orientera kunden om projektens framsteg och eventuella förändringar på vägen. 

Vårt mål är att ledningen ska kunna frigöra tid från driften och kunna fokusera på att utveckla verksamheten, så att vi inte slår i tillväxttaket som många andra gör.
Søren Pommer Administrativ direktör, Gluu A/S

Få dokumentationen på plats med TimeLogs kundhanteringssystem

Vissa kunder vill ha mer dokumentation än andra. Dokumentationen kan produceras antingen i form av riktade rapporter eller som detaljerade fakturor. Den exakta tidrapporteringen i TimeLog gör det möjligt att leverera den noggranna dokumentation som kunderna efterfrågar.

Om era konsulter arbetar hos kunden är det möjligt att skriva ut en månatlig godkännanderapport, som både kunden och konsulten kan underteckna. 

Information när den behövs med TimeLogs kundhanteringssystem

Låt kunderna få den dokumentation de vill ha, när de behöver den. Med det integrerade extranetet är det möjligt för era kunder att se de uppgifter ni har gjort tillgängliga för dem. Det sparar både er och deras tid eftersom det minskar statusmeddelanden fram och tillbaka – och de behöver inte heller ringa för att få en gammal faktura skickad. Den hittar de själva.

Utvidga med sälj- och pipelinehantering

Med TimeLog CRM utvidgas kartoteket med kunder och kontaktpersoner med sälj- och pipelinehantering. På detta sätt knyts säljprocessen och projektarbetet ihop och skapar en överblick över den samlade kundaktiviteten.

TimeLog CRM är helt integrerad med projektstyrningen i TimeLog, så att en möjlighet kan omvandlas till ett projekt. Med TimeLog CRM kan försäljningsavdelningen styra sina försäljningsaktiviteter och mäta effektiviteten, och marknadsföringsavdelningen kan skriva ut mejllistor till sina kampanjer.