Få mer än 80 viktiga nyckeltal i realtid för dina ledningsrapporter

Lednings-rapportering

 • Få nyckeltal i realtid
 • Dataunderlag för strategiska beslut
 • Fullständig överblick över projektresultat
 • Exportera all data till Microsoft Excel
 • Individuell rapportering med TimeLog API

 

Nyckeltal – när du behöver dem

TimeLog har mer än 80 ledningsrapporter att välja mellan så du alltid har koll på företagets resultat och projektutveckling.

Handen på hjärtat – hur många företagsledare vet exakt:

 • Hur många timmar den enskilda medarbetaren använder internt och externt?
 • Hur många timmar den enskilda konsulten har fakturerat den sista månaden?
 • Hur bra projektledarna är på att hålla sina budgetar?
 • Hur mycket resurser används till utveckling, försäljning och kundmöten?
 • Hur belastade är de enskilda avdelningarna eller medarbetarna?
 • Vilka projekt som finns i företagens projektportfölj?

Med TimeLogs ledningsrapporter blir projektekonomin mätbar och transparent med kostnader, förväntad och realiserad omsättning. Det ger er redskap till att fatta välgrundade beslut samt möjligheten att skapa överblick från den enskilda processen till totalbilden av affärsverksamheten. 

I TimeLog finns flera typer av ledningsrapporter. De är indelade i fem olika grupper beroende på målgruppens behov av information.

Sätt upp KPI:er för medarbetarna

De flesta företag med konsulter har ett bonussystem som baseras på konsulternas prestationer. Använd TimeLog till att fokusera på avtalade KPI:er genom att lägga in konsulternas budgetar i systemet. Då kan både ledningen och konsulterna följa med i månadens utveckling med hjälp av en grafisk framställning som visar både budget och realiserat värde/mål i realtid.

Ny inblick – nya möjligheter

När ni har samlat data från TimeLog i några månader uppstår nya möjligheter vid användning av ledningsrapportering. En bild framträder som ger er möjlighet att avläsa status och styra riktningen i framtiden.

Ni kan alltid exportera de data ni vill analysera till Microsoft Excel eller använda vår Reporting API till att göra egna ledningsrapporter.