Onlinefakturering

Lär dig mer om onlinefakturering

 

Onlinefakturering i TimeLog är effektivt och överskådligt och gör dina arbetsrutiner enklare.

I TimeLog kan en stor del av faktureringen automatiseras via en rad inställningar och regler. På kund- eller projektnivå kan du ställa in förval av t.ex. betalningsvillkor, fakturamallar, fasta rabatter, intern referens- och momsberäkning, som används, när man upprättar fakturor för den aktuella kunden eller projektet.

Det är möjligt att inte välja förvalen på den enskilda fakturan - men med den delvisa automatiseringen undviks många fel, och faktureringen kan genomföras snabbare. På så sätt kan bokföringsavdelningen fokusera mer på kvalitetssäkring och avstämning än manuell administration.

TimeLog stöder även intern fakturering i de fall då ni vill fakturera mellan era avdelningar.

Ändring av fakturarader och fakturahuvud

Alla företag gör saker på sitt eget sätt, så det ställs stora krav på flexibilitet vid ändring av fakturan.

I TimeLog kan man:

  • Göra rättelser på varje fakturarad
  • Flytta dem via dra-och-släpp- funktionen
  • Infoga totalsummor, delsummor och rubriker
  • Gruppera fakturarader efter projekt, konsult eller annat.


Därutöver kan man lägga in produkter eller extra tjänster – om kunden i sista ögonblicket ska faktureras något extra.

På samma sätt kan man rätta de generella uppgifterna på fakturan. Fakturans utseende och den eventuella fakturaspecifikationen kan anpassas i systemadministrationen. Det är möjligt att göra flera fakturamallar på t.ex. olika språk eller till olika enheter på företaget.

Fakturera i kundens valuta

TimeLog stöder naturligtvis utländska valutor, så att man kan fakturera kunden i den valuta som kunden använder. De aktuella valutakurserna hämtas automatiskt, och alla belopp omräknas till en referensvaluta, så man lätt kan jämföra omsättningen från olika valutor. Det är emellertid också möjligt att använda egna interna valutasatser.

Läs mer om faktureringsprocesser i TimeLog.

Click here to see our sample offer!