Personaladministration & HR

Spara tid på minskad administration

 

TimeLog har en hel rad funktioner som gör administrationen av personal mycket lättare.

Med TimeLog får ni en rad redskap för att hantera medarbetarnas flextid, kompledighet, sjukfrånvaro och tjänstledighet. Det gör lönekörningar och planering av semester enkel och överskådlig. Det finns rapporter för både medarbetare och ledning om arbetstid, frånvaro och semester.

  • Skapa egna frånvarokoder som passar de lönekoder ni använder i lönesystemet
  • Exportera rapporter om lönetid och frånvaro till Excel eller XML så att detta lätt kan importeras till lönesystemet
  • Rapportera all semester i TimeLog, så får ni en grafisk översikt över när de enskilda medarbetarna har planerat semester och annan frånvaro
  • Som ledare kan ni också se sjukfrånvaro i samma översikt, så att det är lätt att kontrollera alla medarbetares frånvaro

Rapportering av utlägg och resor

När du rapporterar utlägg och resor i TimeLog knyts de antingen till ett internt projekt eller ett kundprojekt. När utläggen rapporteras kan man ange om det är medarbetaren eller företaget som har betalat. Därmed kommer du att få ersättning för de utgifter som du har betalat, medan tidrapporteringarna lätt kan överföras till kunden. I själva reseräkningen kan du rapportera resor, traktamenten, logi och andra kostnader.

Skriv ut en översikt från TimeLog och bifoga den när du lämnar in dina utlägg och reseräkningar.

Godkännande och fakturering av utlägg

Det är möjligt att skapa processer för godkännande och avstämning av registrerade utgifter i TimeLog. Om du är chef och ska godkänna utlägg och reseräkningar kan du samtidigt välja om de ska faktureras eller inte. Fakturerbara utlägg och reseräkningar kan vidarefaktureras med vinstmarginal så interna och externa kostnader hålls åtskilda.

Därutöver är det möjligt att importera inköp/utlägg, t.ex. från ert ekonomisystem, direkt in i TimeLog så ni får en realistisk bild av projektets faktiska kostnader.

Utökad lönestyrning

Utökad hantering av lön och arbetad tid ger möjlighet till en mer avancerad lönestyrning. För er som har användning av att medarbetarna rapporterar när de kommer och går, finns funktionen komma och gå, som fungerar som en stämpelklocka i TimeLog. Du loggar in när du börjar och loggar ut, när arbetsdagen är slut. Därefter fördelar du timmarna på de projekt som du arbetar med under dagens lopp.

Om det är för detaljerat, och ni bara ska hålla ordning på övertidstimmar, och om dessa ska utbetalas med lönen eller tas ut i kompledighet, så är det möjligt att ange denna lönetid via en utökning av veckorapporten.

Med TimeLog kan våra konsulter tidrapportera snabbt och lätt, direkt på sina bärbara datorer – var de än befinner sig.
Svein H. Syversen Administrativ direktör, Docmap A/S

Integrera med ditt lönesystem!

Se vilka lönesystem och andra system som du kan integrera med TimeLog.