Projektledning för konsultföretag

Projektledning

  • Minimera administrationstiden
  • Led projekten med rätt förutsättningar
  • Skapa projektledning i världsklass
  • Synergi mellan projektledning och kvalitetssäkring
  • Få gladare projektledare, medarbetare och kunder

Skapa en gemensam färdplan

Projektledning kan lite förenklat beskrivas som att ”visa vägen” för sitt team och att planera hur ni ska nå era mål.

Projektledaren agerar som handledare och bevarar överblicken över utfört arbete, ser till att alla vet vad de ska göra och att milstolpar och budgetar inte överskrids

Att prestera väl i denna funktion kräver både personlig kompetens hos projektledaren men även lämpliga styrverktyg som gör att projektledaren kan leda sina projekt utifrån sina behov och krav. I TimeLog har vi skapat ett system som i första hand tillgodoser projektledarens krav – inte ekonomistabens.

Kvalitetssäkring skapar resultat

All projektledning går ut på att undvika att överskrida budget och deadline. I TimeLog kan ni säkra god kvalitet med exakt hög kvalitetssäkring med exakt styrning av leveranser. Om ni ofta hanterar samma typ av projekt kan ni använda projektmallar som ni kan uppdatera och anpassa utifrån er erfarenhet. På så sätt blir kvaliteten bättre eftersom ni vet att ni hela tiden utvecklar er projektledning. Det har både ni och era kunder glädje av.

Strategisk projektledning

Projektledning innebär även att leda projekten utifrån era strategiska mål. Det kan vara en svår ekvation om ni inte har tillgång till rätt data och analyser. Med TimeLog slipper ni att skapa egna Excel-formler då vi har mer än 80 standardrapporter som ni kan använda till att hålla koll på projektportföljen och faktureringspotentialen. Med dem kan du även se hur det går för er rent strategiskt – och om det finns utrymme för förbättringar

Varje anbud bygger på exakta tidberäkningar, och vi blir hela tiden bättre på att beräkna dem med bakgrund mot våra erfarenheter av TimeLog".
Anna Porse Nielsen
CEO, Seismonaut