Enkel projektledning med projektledningsverktyg | TimeLog Skip to content

Projektledning

Enkel projektledning – från kundavtal till rapportering

Som projektledare är du van att navigera i komplexa farvatten. Men många projektledare lägger ner mer tid på administration än på projekthantering eftersom information om t.ex. tidsåtgång, kundavtal och projektplaner måste hämtas från många olika källor. 

Vi vill hjälpa dig att lägga din tid där den ger mest värde – att effektivt styra projekt i mål. 

Därför samlar vi alla projektuppgifter på ett enda ställe

Då får ni bland annat koll på: 

 • Hur många timmar ni har jobbat på ett uppdrag
 • Om ni ligger före eller efter på budgetar eller deadlines
 • Hur den förväntade omsättningen ser ut

När projektet är färdigt kan ni använda de många projektuppgifterna för att analysera och rapportera så att ni konstant blir ännu bättre på att uppskatta tid, pris och resursåtgång för kommande projekt.

 

Med vår tidrapporterings-app kan medarbetarna registrera tid, utgifter eller transport på ett projekt direkt på mobilen. Se TimeLog Mobile nu

Låt projektledarna ta fram fakturaunderlaget

Projektledarna har ofta större insikt än ekonomifunktionen när ni ska klarlägga vad ni kan fakturera. Omsättning och precision i faktureringen kan ofta ökas enbart genom att ge projektledarna ansvar för att förbereda fakturorna i TimeLog. Därefter kan ekonomiavdelningen ta över resten av processen.

Vad gör projektledningen i TimeLog annorlunda?

Tidrapportering är motorn i vårt affärssystem och därför vet ni i realtid hur många timmar ni har jobbat på ett uppdrag och för vilket timpris. Samtidigt finns det flera andra uppgifter som är kopplade till varje enskild registrerad timme.

TimeLog ger er möjlighet att få en mer metodisk strategi för projektledning och -styrning. Ni kan t.ex. spara tid genom att använda projektmallar så att de redan från början innehåller aktiviteter, budgetar, milstolpar och medarbetare.

Ni får en visuell överblick med bland annat Gantt-kort och färgkort så att ni alltid kan följa den aktuella tidsåtgången och mycket annat. Och om det finns tecken på att tidplanen eller budgeten inte håller får ni ett meddelande så att ni hinner handla innan det är för sent.

Fler smarta projektledningsfunktioner

När ni samlar data på ett enda ställe kan ni själva manövrera även de mest komplexa projekt

Ni sparar administrationstid som kan läggas direkt på värdeskapande projektledning i samma sekund som ni slipper hämta data från flera olika system eller göra tidskrävande beräkningar i Excel. 

Med statusrapporter kan ni hantera projektens genomförande och utveckling. Genom att använda prognosfunktionen kan ni styra pipelinen för aktiviteter och boka resurser framåt i tiden så att ni alltid ligger i framkanten av planeringen. 

Med nyckeltalet projektfaktor, som beräknas utifrån sex olika faktorer, kan ni snabb se om projekten är sunda eller behöver gås igenom.

Varje anbud bygger på exakta tidberäkningar, och vi blir hela tiden bättre på att beräkna dem med bakgrund mot våra erfarenheter av TimeLog. Projektfaktorn använder vi på ett mycket fokuserat sätt och vi är alltid uppmärksamma på, att vi inte går för mycket i rött.
Anne Porse Nielsen CEO Seismonaut A/S

Projektmallar för dig som ofta upprepar samma uppgifter i dina projekt

Jobbar du utifrån en specifik projektmodell eller har du ofta återkommande uppgifter från dina kunder? I så fall kan du ha nytta av att skapa en eller flera projektmallar med stöd för de avtal som du har med dina kunder och som stödjer era interna rapporteringskrav.

Genom att använda våra projektmallar underlättas den vardagliga administrationen och ni slipper samtidigt att vara oroliga för att ni inte får med all data och alla inställningar när ni lägger upp nya projekt. Det bidrar till att kvalitetssäkra er projektportfölj. Fördelar:

 • Underlättar standardisering och harmonisering av verksamheten
 • Det sparar tid för projektledare i deras arbete
 • Alla inom företaget känner snabbt igen metoder och checklistor - oavsett vilka projekt de jobbar med
 • Enkelt att uppdatera befintlig projektmall med ändringar
 • Välj vilka befintliga projekt som bygger på mallen som ska uppdateras med ändringar
 • Skapa projektmallar för merförsäljning av era tjänster och bygg era projekt som legobitar så att ni samlar allt jobb under ett och samma projekt i stället för att skapa nya.

ETC säkerställer exakt deadline

ETC står för ”Estimated Time to Complete” och ger projektledaren en indikation på när varje enskild uppgift i ett projekt beräknas ha avslutats av projektdeltagarna. Detta ger projektledaren en viktig inblick i hur projektet fortskrider; vilket skapar grunden för en aktiv projektstyrning, där avvikelser från budget kan hanteras i sin linda. Dessutom ger det projektdeltagarna en större ansvarskänsla, så att de når de tidsestimeringar som de själva har angett.

Booka TimeLog presentation
Click here to see our sample offer!

Vi gör det enkelt att knyta ihop alla era data

TimeLog är ett komplett affärssystem som ger stöd när konsult- och rådgivningsföretag vill optimera interna arbetsrutiner och stärka verksamheten. TimeLog integrerar till många olika löne- och redovisningsprogram, t.ex.

 • Fortnox
 • Hogia
 • Björn Lundén
 • Visma
 • Crona Lön
 • Uniconta
 • e-conomic
 • Microsoft Navision

Se alla integrationer nu

Ni kan även exportera data via vår API eller Excel.

10 fördelar med webbaserad projektledning

 1. Projektmallar så ni sparar tid och minimerar risken för fel varje gång ni ska skapa ett nytt projekt
 2. Meddelanden ifall ett projekt håller på att överskrida tidsåtgången eller budgeten så att ni alltid är på rätt spår

 3. Möjlighet att ställa in milstolpar, söka efter medarbetare eller kompetenser och knyta dem direkt till projekt

 4. Uppdaterad överblick över deadlines och aktiviteter via Gantt-kort och visuella markörer som visar projektets utveckling

 5. On the fly-beräkning av ”Estimated Time to Complete”, som på ett intelligent sätt indikerar när ni kan förvänta er att aktiviteterna på ett projekt avslutas

 6. Mixa och matcha avtalstyper: Era kundavtal (eller avtalstyper) varierar från projekt till projekt – och på vissa projekt har ni kanske flera olika avtal. Därför kan du mixa och matcha avtal och underavtal. TimeLog erbjuder som standard åtta olika avtal

 7. Möjlighet att projektledaren kan skapa fakturautkast så att er ekonomiansvariga får alla relevanta uppgifter i rätt tid

 8. Projektplaner i upp till fem nivåer och med olika betalningsavtal så att ni kan samla allt på ett enda projekt

 9. Beräkning av pågående arbete: Projektledarna kan enkelt intäktsföra använd tid så att ni kan följa pågående arbete på projekten – utan att behöva komma åt ekonomisystemet

 10. Resurshantering så att projektledaren kan se resursplaner för projekt, team eller medarbetare, få överblick och enkel planering när det gäller medarbetarkapacitet. Sök efter kompetenser och flytta timmar mellan medarbetare om det behövs, och visa den förväntade omsättningen baserad på era bokningar

Gå om konkurrenterna med ett effektivt projektledningsverktyg

Är ni redo för att få en ännu bättre projektöverblick och att slippa gula lappar och onödig administrationstid?

Vi hjälper er att komma igång – från första mötet till en effektiv implementering. Vi har mer än 21 200 användare som varje år skapar mer än 91 000 nya projekt, så ni är i trygga händer.

Vår onboarding erbjuder:

 • Möjlighet att få skräddarsydda workshopar där vi tillsammans går igenom er optimala konfiguration
 • Onlineonboarding via how to-artiklar och videor i vårt Help Center
 • Interaktiva guider i systemet så att ni snabbt kan lära upp nya medarbetare
 • Kurser (online och på plats hos er) och onlinesupport så ni får fullt utbyte av systemet

Utvalda kunder