Projektledning kräver rätt styrverktyg

Projektledning

  • Minimera administrationstiden
  • Led projekten med rätt förutsättningar
  • Skapa projektledning i världsklass
  • Synergi mellan projektledning och kvalitetssäkring
  • Få gladare projektledare, medarbetare och kunder

Skapa en gemensam färdplan

Projektledning kan lite förenklat beskrivas som att ”visa vägen” för sitt team och att planera hur ni ska nå era mål.

Projektledaren agerar som en handledare och bevarar överblicken över utfört arbete, ser till att alla vet vad de ska göra samt ser till att milstolpar och budgetar inte överskrids.

Att prestera väl i denna funktion kräver både personlig kompetens hos projektledaren men även lämpliga styrverktyg som låter projektledaren leda sina projekt utifrån sina behov och krav. I TimeLog har vi skapat ett system som i första hand tillgodoser projektledarens krav – inte ekonomistabens.

Kvalitetssäkring skapar resultat

All projektledning går ut på att undvika att överskrida budget och deadline. Därför kan ni i TimeLog utöva hög kvalitetssäkring med exakt styrning av leveranser. Om ni ofta hanterar samma typ av projekt kan ni använda projektmallar som ni kan uppdatera och anpassa utifrån er erfarenhet, så att ni har en viss kvalitetssäkring genom att veta att ni hela tiden utvecklar er projektledning till glädje för både er och era kunder.

Strategisk projektledning

Projektledning innebär även att leda projekten utifrån era strategiska mål, vilket kan vara en svår ekvation om ni inte har tillgång till rätt data och analyser. Med TimeLog slipper ni att skapa egna Excel-formler då vi har mer än 80 standardrapporter som ni kan använda till att hålla koll på projektportföljen och faktureringspotentialen, men även för att se hur det går för er rent strategiskt –  och för att se om det ev. finns utrymme för förbättringar. 

Varje anbud bygger på exakta tidberäkningar, och vi blir hela tiden bättre på att beräkna dem med bakgrund mot våra erfarenheter av TimeLog".
Anna Porse Nielsen
CEO, Seismonaut