Enkel projektledning – från kundavtal till rapportering

Som projektledare är du van att navigera i komplexa farvatten. Men många projektledare lägger ner mer tid på administration än på projekthantering eftersom information om exempelvis tidsåtgång, kundavtal och projektplaner måste hämtas från många olika källor. 

Vi vill hjälpa dig att istället fokusera på att styra projekten i mål.

TimeLog samlar alla projektuppgifter på ett enda ställe

Det innebär att du bland annat får koll på: 

 • Hur många timmar ni har jobbat på ett uppdrag
 • Om ni ligger i fas eller inte när det gäller budget och deadline
 • Hur den förväntade omsättningen ser ut

När projektet är färdigt kan du använda de många projektuppgifterna för att analysera och rapportera så att du konstant blir ännu bättre på att uppskatta tid, pris och resursåtgång inför kommande projekt.

 

Med vår app för tidrapportering kan du och dina medarbetare registrera tid, utgifter och resor på ett projekt direkt via mobilen.

Låt projektledarna ta fram fakturaunderlaget

Projektledarna har ofta större insikt än ekonomifunktionen när ni ska klarlägga vad ni kan fakturera. Omsättning och precision i faktureringen kan ofta ökas genom att ge projektledarna ansvar för att förbereda fakturorna i TimeLog. Därefter kan ekonomiavdelningen ta över resten av processen.

Vad gör projektledning i TimeLog annorlunda?

Tidrapportering är motorn i vårt system och därför vet ni i realtid hur många timmar ni har jobbat på ett uppdrag och för vilket timpris. Dessutom finns annan intressant data kopplad till varje registrerad timme.

TimeLog ger er möjlighet att jobba smartare med projektledning och projektstyrning. Ni kan exempelvis spara tid genom att använda projektmallar så att projekten i TimeLog redan från början innehåller aktiviteter, budgetar, milstolpar och medarbetare.

Ni får en visuell överblick med bland annat Gantt-scheman och färgkort så att ni alltid kan följa den aktuella tidsåtgången och många andra viktiga parametrar. Och om det finns tecken på att tidsplanen eller budgeten inte håller får ni ett meddelande så att ni hinner göra något åt saken innan det är för sent.

TimeLog innehåller alla funktioner en projektledare kan önska sig

När ni samlar all data på ett enda ställe kan ni enklare manövrera även de allra mest komplexa projekten

Ni sparar administrationstid som kan läggas direkt på värdeskapande projektledning eftersom ni slipper hämta data från flera olika system eller göra tidskrävande beräkningar i Excel. 

Statusrapporter hjälper er i den löpande hanteringen av projekten. Genom att använda prognosfunktionen kan ni styra pipelinen för aktiviteter och boka resurser framåt i tiden så att ni alltid ligger i steget före med planeringen. 

Med nyckeltalet "projektfaktor", som beräknas utifrån sex olika faktorer, kan ni snabbt se om ett projekt är på rätt kurs eller inte. 

Varje anbud bygger på exakta tidsberäkningar och vi blir hela tiden bättre på beräkningarna tack vare våra samlade erfarenheter i TimeLog. Projektfaktorn använder vi på ett mycket fokuserat sätt och vi är alltid uppmärksamma på att vi inte går för mycket mot rött.
Anne Porse Nielsen VD Seismonaut

Projektmallar för dig som ofta har samma aktiviteter i dina projekt

Jobbar du utifrån en specifik projektmodell eller har du ofta återkommande uppgifter från dina kunder? I så fall kan du ha nytta av att skapa en eller flera projektmallar med stöd för de avtal som du har med dina kunder och som stödjer era interna rapporteringskrav.

Genom att använda våra projektmallar underlättas den vardagliga administrationen och ni slipper samtidigt att vara oroliga för att ni inte får med all data och alla inställningar när ni lägger upp nya projekt. Det bidrar till att kvalitetssäkra er projektportfölj.

TimeLogs projektmallar hjälper er även att:

 • Underlätta standardisering och harmonisering av verksamheten
 • Spara tid för era projektledare
 • Göra livet enklare för alla medarbetare genom att de snabbt känner igen metoder och checklistor oavsett vilka projekt de jobbar med
 • Uppdatera befintliga projekt genom att uppdatera mallen de bygger på (ni kan även välja vilka befintliga projekt ni inte vill uppdatera när en mall ändras)
 • Bygga era projekt som legobitar så att ni samlar allt relevant jobb under ett och samma projekt i stället för att skapa nya

Säkerställ exakt deadline

Med TimeLogs Estimated Time to Complete (ETC) får projektledaren en indikation på när varje enskild uppgift i ett projekt beräknas ha avslutats av projektdeltagarna. Detta ger projektledaren en viktig inblick i hur projektet fortskrider vilket skapar grunden för aktiv projektstyrning. Avvikelser från deadline och budget kan hanteras innan det blir ett problem och projektdeltagarna får dessutom en större känsla av ansvar.

Click here to see our sample offer!

Vi gör det enkelt att knyta ihop all er data

TimeLog är ett komplett affärssystem som ger stöd när konsult- och rådgivningsföretag vill optimera interna arbetsrutiner och stärka verksamheten. TimeLog integrerar till många olika löne- och redovisningsprogram, exempelvis:

 • Fortnox
 • Hogia
 • Björn Lundén
 • Visma
 • Crona
 • Uniconta
 • e-conomic
 • Microsoft Navision

Se alla integrationer

Ni kan även exportera data via vårt API eller Excel.

10 fördelar med TimeLogs webbaserade verktyg för projektledning

 1. Projektmallar så ni sparar tid och minimerar risken för fel varje gång ni ska skapa ett nytt projekt.

 2. Meddelanden ifall ett projekt håller på att överskrida den beräknade tidsåtgången eller budgeten.

 3. Möjlighet att skapa milstolpar samt söka efter medarbetare eller kompetenser och knyta dem direkt till projektet.

 4. Uppdaterad överblick över deadlines och aktiviteter via Gantt-scheman och visuella markörer som visar projektets utveckling.

 5. Funktionen ”Estimated Time to Complete” som på ett intelligent sätt indikerar när ni kan förvänta er att aktiviteterna på ett projekt avslutas.

 6. Mixa och matcha avtalstyper: era kundavtal (eller avtalstyper) varierar från projekt till projekt – och på vissa projekt har ni kanske flera olika avtal. Därför kan du mixa och matcha avtal och underavtal. TimeLog erbjuder åtta olika standardavtal.

 7. Möjlighet för projektledaren att skapa fakturautkast så att er ekonomiansvariga får alla relevanta uppgifter i rätt tid.

 8. Projektplaner i upp till fem nivåer och med olika betalningsavtal så att ni kan samla allt på ett enda projekt.

 9. Beräkning av pågående arbete: projektledarna kan enkelt intäktsföra använd tid så att ni kan följa pågående arbete på projekten – utan att behöva komma åt ekonomisystemet.

 10. Resurshantering så att projektledaren kan se resursplaner för projekt, team och medarbetare. Sök efter kompetenser och flytta timmar mellan medarbetare om det behövs, och visa den förväntade omsättningen baserad på era bokningar.

Gå om konkurrenterna med ett effektivt projektledningsverktyg

Är ni redo för ännu bättre projektöverblick? Och vill ni slippa gula lappar och onödig administration?

Vi hjälper er komma i gång, hela vägen från första mötet till en effektiv implementering. Vi har mer än 21 000 användare som varje år skapar mer än 91 000 nya projekt, så ni är i trygga händer.

Vår onboarding erbjuder:

 • Möjlighet att få skräddarsydda workshopar där vi tillsammans går igenom er optimala konfiguration
 • Online-onboarding med hjälp av artiklar och videor i vårt Help Center
 • Interaktiva guider i systemet så att ni snabbt kan lära upp nya medarbetare
 • Kurser (online och på plats hos er) och online-support så ni får fullt utbyte av systemet

Över 1 000 företag älskar TimeLog

chalmers.png (1)
NCC.png
Fortnox logo.png
infozone logo.png
Oxford Research.png
iC Consult – 91.png (1)
VEM-logo_sml.png
AddPro_logo_TimeLogCustomer350.png
Trapeze Group.png