Projektledningsverktyg - full koll på projekt, tid & ekonomi

Projektlednings-verktyg

  • Alltid uppdaterad projektekonomi
  • Fokuserad, strategisk projektledning
  • Stöder komplexa avtal
  • Lämpligt för alla typer av projekt
  • Full kontroll över projektens status

Enkelt projektledningsverktyg med många mervärden

Ett bra projektledningsverktyg sparar tid och stöder dig i projektledningens viktigaste moment. TimeLog ger dig överblick, detaljskärpa och mycket mer...

Du som jobbar med projektledning använder troligtvis mer tid på administration än du önskar. Att hitta och sammanställa information som tidsåtgång, budgetar och projektplaner är uppgifter som ibland tar fokus från själva projektledningen. TimeLog är utformat för att spara tid på den typen av rutinuppgifter och därför finns all data om projekten samlade på ett ställe. Det ger dig som jobbar med projektledning frihet att använda din kompetens på det viktigaste – att leda projekt.

Effektiv planering och projektledning

Genom att använda TimeLogs projektledningsverktyg får du möjlighet att skapa projektplaner i upp till fem nivåer. Du kan både använda standardprojekt och skapa projekt med några få klick utifrån era olika standardinställningar; du behöver endast ändra de inställningar som åtskiljer sig från andra projekt. Med matnyttiga ETC-verktyg stärks den interna kommunikationen bland de som jobbar med projektet och projektledaren får en tydlig överblick över projektens status och utveckling.

Flexibla debiteringsmodeller

TimeLog har stöd för åtta olika debiteringsmodeller; fyra är modeller/avtal som avser löpande tid, härunder klippkort och A conto-fakturering, och fyra är olika fastprisavtal. Det är möjligt att koppla ett obegränsat antal underavtal till varje projekt och till varje kontrakt kan man även koppla dokument (t.ex. detaljerade beskrivningar eller det underskrivna avtalet). Eftersom det är möjligt att skapa underavtal, kan ni på ett enkelt sätt hantera komplimenterande tjänster inom projekten utan att behöva skapa nya avtal. TimeLog förenklar projektledningen och ger samtidigt full överblick över projektens ekonomi. 

Som en av få produkter på marknaden erbjuder vi avancerade beräkningar och fördelning av värden på fastprisprojekt med inkomstföring. Därmed understöds även komplexa projekt och debiteringsupplägg så att ni har full kontroll över era pågående projekt.

Full kontroll över projekten 

Med funktionerna projektstatus och projektstadier är det möjligt att hantera projektens utförande och framsteg och även se hela företagets projektportfölj. 

Genom att använda projektprognos, är det också möjligt att styra projektplaneringen och boka resurser i framtiden, så att ni alltid ligger i framkant med kommande projekt. Baserat på en av sex olika faktorer beräknar TimeLog även ut ett unikt nyckeltal – projektfaktorn – som visar om projektet är "hållbart". Denna parameter gör det möjligt att jämföra alla företagets projekt oavsett storlek.

Fakturering - en del av projektledningen

När det är dags att fakturera har projektledare i många fall större insikt i projektens ekonomi och avtal än ekonomifunktionen. Omsättning och exakthet i faktureringen kan ofta ökas enbart genom att låta projektledarna förbereda fakturor i TimeLog och sedan lämna över projektfaktureringen till ekonomiavdelningen.

Projektrapporter och analyser på ett ögonblick

På några få minuter kan du hämta exakta rapporter, skapa analyser och leverera uppdaterad dokumentation inför status- eller kundmöten - och spara många timmar på förberedelser. Gantt-scheman i TimeLog är ett kraftfullt verktyg för visualisering under planeringen av projekten och senare för att följa utvecklingen. Data från rapporter kan exporteras till andra program och format, t.ex. Microsoft Excel eller XML, och det kan integreras med andra system genom TimeLog Reporting API.