Projektrapportering

Adekvat projektrapportering

 

Med TimeLog blir projektrapporteringen enklare och ni slipper tidsödande rutinuppgifter som konsolidering av data i olika Excel-rapporter.

Projektledare är ofta handlingskraftiga människor som hellre lägger sin tid på saker som för projekten framåt och på uppgifter som ger synliga resultat för kunden och/eller företaget än sköter administrativa uppgifter.

I projektledarens roll ingår ändå att hen hanterar den administrativa delen och håller koll på projektens planering, resurser och budgetar men även projektrapportering till ledningen, kunden och andra intressentebr– och helst genom att använda minsta möjliga tid på det. 

Projektrapportering som även tillgodoser projektledarens behov

Det kan vara en utmaning att hitta en överskådlig struktur för projektrapporteringen som tillgodoser kundens, ekonomistabens, ledningens och projektledarens behov. Ofta får projektledarens behov stryka på foten, men i vår projektrapportering tar vi utgångspunkt just i projektledarens krav om att ha ett effektivt och intuitivt rapporteringsverktyg, men utan att kompromissa med övriga intressenters behov.

Överskådliga rapporter

Med vår projektrapportering kan projektledaren snabbt skapa exakta rapporter som dokumenterar utveckling, budgetstatus och ETC (Estimated Time to Complete). Ett exempel kan vara projektportföljrapporten som sammanfattar hela företagets projektaktiviteter i en skärmbild.

Exportera data

I TimeLogs projektrapportering är Gantt-scheman ett ovärderligt verktyg för visualisering under projektens planeringsfas och för att följa framdriften. Data från projektrapporter kan exporteras till andra program och format, t.ex. Microsoft Excel eller XML, och integreras med andra system via vårt Reporting API.

Värdet av effektiv projektrapportering kan vara svårt att mäta, men ett starkt verktyg hjälper ledningen att fokusera på rätt saker och företaget att möta deadline och hålla budget samt att säkra att resurserna används på bästa sätt.