Resursplanering ger överblick i realtid

Med exakt överblick över medarbetarnas tid blir det lättare att planera projekt och hålla deadline.

Att få en rättvisande bild av belastningen bland personalen när många projekt bedrivs samtidigt är något av det svåraste för de flesta företag. Genom att använda TimeLog till tidrapportering och projektstyrning beräknas resursbelastningen automatiskt i realtid – och kopplas direkt till projektens tidsplaner och budgetar. Så nu är det slut med gissningar och tjusiga Excel-ark som ska hålla koll på uppgifter och medarbetare.

Ta med belastningen i din resursplanering

När du skapar nya projekt, ser du med det samma hur belastade de berörda medarbetarna är under projektperioden. Då blir det lättare att ta ställning till om uppgifterna ska allokeras till andra eller om det behövs mer resurser.

För att få så exakt överblick som möjligt över arbetsbelastningen i företaget är det nödvändigt att ge varje enskild medarbetare en personlig timbudget på projektuppgifter. Sedan beräknar TimeLog den kommande belastningen för varje resurs vad gäller redan utfört arbete, helgdagar, planerade semester- och lediga dagar och medarbetarens ordinarie arbetstid.

Flexibel resursallokering

TimeLogs resursplaneringsverktyg ger en tydlig överblick över resursallokeringen i en Excel-liknande uppställning som gör det lätt att ändra och omfördela timmar för varje medarbetare. Här får ni genast överblick över den samlade belastningen per medarbetare och för hela organisationen under en given period.

Se inkomstpotential i kronor och öre

Utöver att visa fördelningen av timmar på uppgifter och projekt, hämtar verktyget även data från projektens timpris. Det betyder att ni omedelbart kan se det ekonomiska värdet av resursplaneringen för den kommande perioden som en ackumulerad inkomstpotential på kundprojekt.

Enkel resurshantering i Outlook

Om du använder vår integration til Outlook kommer resursplaneraren automatiskt att uppdateras med information som du lägger till i kommande händelser i Outlook. Med den här funktionen kan du se den aktuella beläggningsgraden för medarbetarna så att du kan undvika överraskningar i resursplaneringen.

Därutöver får du även en automatisk omsättningsprognos för kommande period som visar er faktureringspotential utifrån planerade kalenderhändelser.

Resurshantering via din kalender

Kommande händelser i din kalender registreras i TimeLogs resursplanerare. Då får du en rättvisande beläggningsgrad och full överblick. Läs mer om resursplanering via din Outlook-kalender.