Dina fördelar med resursplanering i TimeLog

Ressourceplanering bemanna projekt

Undvik flaskhalsar i planeringen Ett snabbt och enkelt sätt att bemanna dina projekt

Vem kan jag boka för mitt projekt? Vem är tillgänglig i de kritiska skedena?

Med TimeLogs verktyg för resursplaneraring och resursallokering kan du alltid se vilka anställda som är tillgängliga och kan jobba i projektet.

När du bokar en anställd för en period kan hela organisationen snabbt se att den anställda inte är tillgänglig och planera sina projekt därefter.

På så sätt undviker du överbokningar, förseningar eller att projekt stannar upp.

 

Ressourceplanering bemanna projekt
Resursplanering med heatmap

Högre beläggningsgrad Få överblick med värmekarta och utnyttja konsulternas tid bättre

Det är dyrt när dina fakturerbara anställda inte arbetar med kundprojekt.

I TimeLogs resursplaneringsverktyg gör heatmap:en det lätt att se:

 • Vilka anställda har för lite att göra?
 • Vilka anställda har för mycket arbete och behöver avlastas?

I översikten kan du enkelt placera anställda på andra projekt om deras beläggningsgrad är låg, så att du inte förlorar intäkter på lediga anställda.

Resursplanering med heatmap
TimeLog hjälper oss att få en exakt plan för nästa vecka och ger oss en bild av vilka resurser som efterfrågas, vilka som är överbokade under en längre period, och vilka vi kan använda oss av.
Nicolai Wichmann Partner Frankly
Kapacitetshantering i TimeLog

Kan ni ta er an nya projekt? Få en förutsägbar verksamhet med kapacitetsplanering

Det värsta är att säga ja till ett nytt projekt och sedan inte kunna leverera eftersom man inte har personal nog för att genomföra det.

Med TimeLog kan du planera kapaciteten framåt så att ni har koll på:

 • När du kan ta dig an nya projekt
 • När du ska anställa nya medarbetare
 • När du är överbemannad i förhållande till hur många projekt du har

Kapacitetsplanering ger dig en mer förutsägbar verksamhet och lugn och ro innan du går in i nästa kvartal.

Kapacitetshantering i TimeLog
Avvikelser i resursplaneringen

Hitta avvikelser i projekt Undvik att lägga för mycket tid på dina projekt

Hur mycket tid har du budgeterat för projekten? Hur mycket har du redan spenderat och hur mycket har du planerat?

TimeLogs resursplanering ger dig en överblick över:

 • Budgeterat tid
 • Registrerad tid
 • Planerat och icke planerat tid
 • Total projekttid (registrerad + planerad)

Du kan se den tid som lagts ner på alla projekt, vilket ger dig en överblick över hela din projektportfölj.

Avvikelser i resursplaneringen

Klargör ditt företags behov med vår checklista

Ställ alla de rätta frågorna innan du väljer programvara för att hantera ditt företag.

Klargör dina företagsbehov med vår checklista

Ställ alla de rätta frågorna innan du väljer programvara för att hantera ditt företag.

Vem har nytta av TimeLogs resursplanerare?VD/CFO

Ska vi anställa eller avskeda? Har vi rätt kompetens i företaget i framtiden?

Med resursplanerarens heatmap får du en snabb överblick över nästa kvartal.

 

Projektleder

Projektledare

Planera och genomför dina projekt med den projektpersonal du behöver. 

Du kan alltid se vilka anställda som är tillgängliga och snabbt bemanna dina projekt.

 

Ressourcekoordinator

Resurssamordnare

Samordna medarbetarnas arbetsbelastning på projekt och kunder.

Arbeta direkt med en uppdaterad översikt och inte med hemmagjorda lösningar.

 

Ett verktyg för resursplanering som är redo för stora företag och koncerner

Översikt över resurserna i hela koncernen Behåll en ekonomisk överblick vid utlåning av resurser

Lånar företagen i er grupp projektpersonal från varandra? Och har du svårt att hålla en ekonomisk överblick över de resurser som lånas ut?

Med TimeLogs resursplaneringssystem och funktionalitet för flera juridiska personer (MLE) får du en överblick över:

 • Hur mycket ska faktureras internt mellan koncernföretagen för lånade resurser?
 • Vilka utgifter och inkomster har du för att låna resurser internt?
 • Hur presterar varje enskild enhet?

Gör dig redo för ditt internationella tillväxtäventyr genom att läsa mer om TimeLog MLE här.