Tids- och ärendehantering | Kom igång på under 30 sek.!

Tid/ärende-hantering

  • Enkel tidrapportering på kunder/ärenden
  • Skapa ärende på mindre än 30 sekunder
  • Smidigt att lägga uppgifter på kund/ärende
  • Specificering av tidsförbrukning - om önskvärt
  • Enkel hantering med utökad rapporteringEnkel tid/ärende-hantering

Hos många konsultföretag som advokater eller revisorer behövs det inte någon detaljerad tidrapportering eller avancerad projektledning. Tiden ska smidigt och precist registreras på kunden som sedan faktureras.

När du kan starta upp tidrapporteringen på mindre än 30 sekunder blir det enkelt att rapportera och hålla koll på den tid ni säljer till era kunder. Använd den enkla tidrapporteringen - eller bygg på tid/ärende-hanteringen med fler uppgifter - för att skapa pålitliga debiteringsunderlag som hjälper er att fakurera smidigt och effektivt.

Enkel tidrapportering - djup funktionalitet

Ofta saknar enkla system för tid/ärende-hantering stöd för att hantera avvikelser och bara ett fåtal standardsystem på marknaden klarar av att hantera avvikelser och diversifierade  behov samtidigt. Med TimeLog kan du både köra enkel tid/ärende-rapportering och tillgodose de kunder som kräver mer detaljerad dokumentation av tidsåtgången. Det klarar de enklare tid/ärende-systemen inte av.

Få projektledning & analys på köpet

Samtidigt kombineras det traditionella tid/ärende-systemet med ett regelrätt projektledningsverktyg, där funktioner för tidrapportering och fakturering naturligtvis ingår. Utöver detta får du och din organisation tillgång till en rad ekonomiska analyser, t.ex. marginal fördelat på kund/projekt/medarbetare och intern/extern %.

Detta är ett klassiskt exempel på hur principen ”Start simple – Grow complex” fungerar i TimeLog. 

Moderna funktioner sparar tid

TimeLog är ett modernt system som synkroniserar och låter er använda er data i olika format och system. Standardintegration med ekonomi- och lönesystem hjälper er att spara tid på daglig administration, så ni kan lägga mer tid på det ni är bäst på, medan API:er gör det möjligt att använda er data i andra system.

Se hur TimeLog kan hjälpa!

Presentation av TimeLog

Enkel och smidig genomgång på 20 minuter.

Online præsentation af TimeLog