Tidrapportering - Enkelt tidrapporteringssystem | TimeLog

Skip to content

Tidrapportering

Ta kontroll över din tidrapportering med TimeLog tidrapporteringssystem!

Medarbetarnas tid är det moderna företagets viktigaste tillgång. Därför är en väldokumenterad och optimerad tidsanvändning viktig och själva tidrapporteringen bör innebära minsta möjliga olägenhet för de anställda.

Med TimeLog får du en flexibel lösning så att du kan tidrapportera var som helst, när som helst. Ju mer du tidrapporterar, desto mer exakt blir dokumentationen. Vi har helt enkelt gjort det lättare att dokumentera värdeskapande aktiviteter på alla nivåer inom företaget. Fiffigt va?

Medarbetarna får lättare att engagera sig i projektarbetet eftersom TimeLog ger en klarare inblick i hur och på vilket sätt tiden används – och därmed även hur lönsamt projektet eller kunden är.

Tillgång till personliga och samlade tidsbudgetar bidrar samtidigt till att stärka kommunikationen kring varje projekt. Det leder till ökad produktivitet och förbättrade resultat samtidigt som administrationsarbetet minskar. Win-win!

Olika sätt att tidrapportera

Vårt tidrapporteringssystem är relevant för företag där tid är den viktigaste resursen – intern eller extern. Därför finns en stor del av TimeLogs kunder inom IT- och konsultbranschen, men även offentliga organisationer som dokumenterar sin tidsanvändning för att öka produktiviteten och förbättra den interna resursfördelningen.

Alla företag har olika behov och preferenser kring hur de sköter sin tidrapportering. I TimeLog ingår därför flera olika sätt att rapportera tid.

 • Tidrapporteringsapp
 • Tidrapportering med stämpelklocka online eller med TimeLog Tracker for Desktop
 • Tidrapportering i Outlook

Med TimeLog kan medarbetarna själva välja vilken tidrapporteringsklient som passar deras behov bäst. Oavsett om man använder appen eller någon av de andra klienterna, så hamnar tidrapporteringen i ett och samma system. Det ger dig insyn i projekten i realtid samtidigt som du får ett vattentätt faktureringsunderlag.

Så fungerar tidrapportering i TimeLog

Varje tidrapporteringspost har flera kopplingar där värden används för att beräkna och visa information om till exempel:

 • Intern kostnad
 • Försäljningspris (där det kan handla om projekt med använd tid eller fast pris)
 • Fakturerat värde
 • Medarbetarfunktion
 • Kund
 • Projekttyp
 • Fastyp

Då får ledningen och kunderna en mycket djupgående dokumentation med en relativt okomplicerad tidrapportering.

Tidrapportering app

Tidrapportering var du vill – TimeLog Mobile

Förutom att användas för tidrapportering kan TimeLogs app för Android och iPhone guida dig rätt med sin kartfunktion och registrera kilometerersättning till rätt projekt.

Du hittar snabbt kundens namn utan att behöva gå in i andra program samtidigt, vilket förenklar rapporteringsflödet ytterligare. Med appen lägger du också enkelt till kvitton till dina projekt genom att fotografera dem med mobilkameran.

Läs om appen

Tidrapportering app

Rapportera mer än bara tid

I vårt användardefinierade kommentarsfält kan du rapportera mer än bara timmar och allmänna kommentarer. Det kan t.ex. vara tidrapportering på ett externt ärendenummer, en räkning, ett produktnummer eller något helt annat. Tack vare det här fältet får varje rapportering ett unikt ID-nummer som ni kan använda vid fakturering.

Fördelarna med ett tidrapporteringssystem

Vi är helt övertygade om att ett tidrapporteringssystem kan göra stor skillnad för företagets lönsamhet när det används rätt och passar företaget struktur och kultur. När tidrapporteringen används med ett strategiskt syfte förbättras siffrorna på sista raden för många företag. Dessutom skapas förutsättningar för mer välinformerade beslut och förbättrad anpassningsförmåga när konkreta data ersätter gissningar.

Systemet kan användas för att långsiktigt kunna uppskatta tidsåtgången för olika uppgifter mer exakt sam för att utveckla medarbetarnas kompetens. Med ett välanpassat tidrapporteringssystem kan ni snabbt och enkelt registrera all använd tid och på längre sikt uppnå:

 • Högre debiteringsgrad – När alla timmar rapporteras korrekt och omedelbart får ni med fler timmar på fakturan, vilket i sin tur leder till förbättrad rörelsemarginal.
 • Ökad transparens – Få en sanningsenlig bild av vilka uppgifter som tar mest tid. Då blir det tydligt var ni kan justera era processer för att bli mer effektiva.
 • Strategiska beslut utifrån dokumenterade fakta – Inga mer gissningar och magkänslor.
 • Bättre lönsamhet i kärnverksamheten – Få en tydlig bild av vilka aktiviteter som ni faktiskt tjänar pengar på och hur mycket.
 • Bättre planering – Efterhand blir det lättare att uppskatta tidsåtgång för projekt och aktiviteter och ni blir bättre på att planera verksamheten.
 • Gladare personal eftersom ni kan använda tidrapporterna för att se hur varje medarbetare kan utveckla sig inom organisationen och ni kan diskutera vilka uppgifter som eventuellt tar för mycket tid och som kan delegeras ut.

Integrera tidrapporteringen med era befintliga system

Teknologier utvecklas i en allt högre takt och detta ställer nya krav på förmågan att integrera olika system med varandra. Med TimeLog kan du enkelt överföra information mellan olika system, till exempel:

> Klicka på länken för att se en komplett lista på våra integrationer

Gratis testperiod

Gratis testperiod

För att ge en komplett bild av hur användarvänligt vårt verktyg verkligen är så erbjuder vi alltid en 30-dagars testperiod – helt gratis. Ta tillfället i akt och förbättra era arbetsflöden redan idag!

Gratis testperiod