Tidrapportering | Få en helhetsbild av hur ni investerar er tid

Tidrapportering

  • Lätt att rapportera tid
  • Fakturera fler timmar med exakt tidrapportering
  • Tidrapportera både online och offline
  • Välj rapporteringssätt som passar er
  • Rapportera tid via webb, mobil, iPhone och Android
  • Använd data vid utvecklingssamtal

 

Koll på tiden och bättre dokumentation!

Medarbetarnas tid är det moderna företagets viktigaste tillgång. Därför är väldokumenterad och optimerad tidsanvändning viktig och själva tidrapporteringen bör innebära minsta möjliga olägenhet för de anställda.

Med TimeLog får du en flexibel lösning så att du kan tidrapportera när som helst, var som helst och både när du är online och offline. Ju mer tid som rapporteras, desto mer exakt blir dokumentationen. Det gör det enkelt att dokumentera värdeskapande aktiviteter på alla nivåer i företaget.

Medarbetarna får lättare att engagera sig i projektarbetet, eftersom de tack vare TimeLog får en klar inblick i hur och på vilket sätt tiden används – och därmed hur lönsamma projekt och kunder är. Tillgången till personliga och samlade tidsbudgetar för varje projekt bidrar samtidigt till att stärka kommunikationen kring projekt. Då ökar projektarbetets, vilket ökar projektarbetets effektivitet på längre sikt. Och vem vill inte det?

Olika sätt att tidrapportera 

Alla företag har olika behov. Just därför erbjuder TimeLog sex olika sätt att rapportera tid. Ni kan själva välja bland de olika alternativen så ni kan använda en metod för tidrapportering som passar era behov och arbetsflöden.

Ni kan välja mellan de här alternativen:

  • Tidrapporteringsapp för konsulter på språng
  • Tidrapportering med stämpelklocka online eller med TimeLog Tracker for Desktop om ni löser många olika uppgifter under dagen
  • Tidrapportering i Outlook

Läs här om de olika sätten att tidrapportera

Så fungerar tidrapportering i TimeLog

Varje tidrapporteringspost har flera kopplingar där värden används för att beräkna och visa information om t.ex. intern kostnad, försäljningspris (där det kan handla om projekt med använd tid eller fast pris), fakturerat värde, medarbetarfunktion, kund, projekttyp, fastyp och mycket annat. Då får ledningen och kunderna en mycket djupgående dokumentation med en relativt okomplicerad tidrapportering.

TimeLog Mobile på språng

Förutom att användas till tidrapportering kan TimeLogs app för Android och iPhone även guida dig rätt med sin kartfunktion och registrera kilometerersättning på rätt projekt. Du hittar även kundens namn utan att behöva gå in i andra program samtidigt.

Rapportera mer än bara tid

I vårt användardefinierade kommentarsfält kan du rapportera mer än bara timmar och allmänna kommentarer. Det kan t.ex. vara tidsrapportering på ett externt ärendenummer, en räkning, ett produktnummer eller något helt annat. Tack vare det här fältet får varje rapportering ett unikt ID-nummer som ni kan använda vid fakturering.

Vad använder vi vår tid till och hur stödjer det vår strategi? Finns det svaga punkter eller bör vi ändra något för att nå våra mål?
Søren Pommer
CEO, Gluu

Presentation av TimeLog

Enkel och smidig genomgång på 20 minuter.

Online præsentation af TimeLog