Tidrapportering online - med TimeLog

Tidrapportering

 • Lätt att rapportera tid
 • Fakturera fler timmar med exakt tidrapportering
 • Tidrapportera både online och offline
 • Välj rapporteringssätt som passar er
 • Rapportera tid via webb, mobil, iPhone och Android
 • Använd data vid utvecklingssamtal

 

Ta kontroll över tiden och få bättre dokumentation!

Anställdas tid är det moderna företagets viktigaste tillgång. Därför är väldokumenterad och optimerad tidsanvändning viktig och själva tidrapporteringen bör innebära minsta möjliga olägenhet för de anställda.

TimeLog är en flexibel lösning som låter dig tidrapportera när som helst, var som helst och både när du är online och offline. Ju mer tid som rapporteras, desto mer exakt blir dokumentationen. Detta gör det enkelt att dokumentera värdeskapande aktiviteter på alla nivåer i företaget.

Medarbetarna får lättare att engagera sig i projektarbetet, eftersom de med TimeLog får en klar inblick i hur och på vilket sätt tiden används – och därmed hur lönsamma projekt och kunder är. Tillgången till personliga och samlade tidsbudgetar för varje projekt bidrar samtidigt till att stärka kommunikationen kring projekt, vilket ökar projektarbetets effektivitet på längre sikt. Och vem vill inte det?

6 olika sätt att tidrapportera 

Alla företag har olika behov och just därför erbjuder TimeLog 6 olika sätt att rapportera tid. Ni kan själva välja bland de möjligheter som finns till hands, så att ni kan använda en metod för tidrapportering som passar era behov och arbetsflöden.

De 6 sätten att tidrapportera är följande:

 • Tidrapport
 • Veckorapport
 • Tidrapportering i Outlook
 • Stämpelklocka
 • TimeLog Tracker
 • Stämpelklocka - Stämpla in/ut

Läs här om de 6 sätten att tidrapportera.

Så fungerar tidrapportering i TimeLog

Varje tidrapporteringspost har flera kopplingar där värden används för att beräkna och visa information om – t.ex. intern kostnad, försäljningspris (där det  t.ex. handlar om projekt med använd tid eller fast pris), fakturerat värde, medarbetarfunktion, kund, projekttyp, fastyp och mycket annat. Det betyder, att en enkel tidrapportering ger en mycket noggrann dokumentation till ledning eller kunder allt efter behov.

TimeLog Mobile på språng

Utöver att användas till tidrapportering kan TimeLogs app för Android och iPhone även guida dig rätt med sin kartfunktion och registrera kilometerersättning på rätt projekt. Du hittar även kundens namn utan att behöva gå in i andra program samtidigt.

Rapportera mer än bara tid

I vårt användardefinierade kommentarsfält kan du rapportera mer än bara timmar och allmänna kommentarer: t.ex. tidrapportering på ett externt ärendenummer, en räkning, ett produktnummer eller något helt annat. Det användardefinierade kommentarsfältet ger varje enskild rapportering ett unikt ID-nummer som ni kan använda vid fakturering.

Vad använder vi vår tid till och hur stöder det vår strategi? Finns det svaga punkter eller bör vi ändra något för att nå våra mål?
Søren Pommer
CEO, Gluu

Presentation av TimeLog

Enkel och smidig genomgång på 20 minutter.

Online præsentation af TimeLog