Tidrapportering | Prova gratis i 30 dagar - TimeLog

Skip to content

Tidrapportering

  • Lätt att rapportera tid
  • Fakturera fler timmar med exakt tidrapportering
  • Tidrapportera både online och offline
  • Välj rapporteringssätt som passar er
  • Rapportera tid via webb, mobil, iPhone och Android
  • Använd data vid utvecklingssamtal

 

Ta kontroll över din tidrapportering med TimeLog!

Medarbetarnas tid är det moderna företagets viktigaste tillgång. Därför är en väldokumenterad och optimerad tidsanvändning viktig och själva tidrapporteringen bör innebära minsta möjliga olägenhet för de anställda.

Med TimeLog får du en flexibel lösning så att du kan tidrapportera var som helst, när som helst. Ju mer du tidrapporterar, desto mer exakt blir dokumentationen. Vi har helt enkelt gjort det lättare att dokumentera värdeskapande aktiviteter på alla nivåer inom företaget. Fiffigt va?

Medarbetarna får lättare att engagera sig i projektarbetet eftersom TimeLog ger en klarare inblick i hur och på vilket sätt som tiden används – och därmed även hur lönsamt projektet eller kunden är.

Tillgång till personliga och samlade tidsbudgetar bidrar samtidigt till att stärka kommunikationen kring varje projekt. Detta leder till ökad produktivitet och förbättrade resultat samtidigt som administrationsarbetet minskar. Win-win!

Olika sätt att tidrapportera

Alla företag har olika behov. Till exempel har personer verksamma inom hantverk kanske inte samma preferenser för hur de sköter sin tidrapportering som IT-konsulter.

Just därför erbjuder TimeLog sex olika sätt att rapportera tid. Vårt system funkar precis lika bra oavsett vilken typ av verksamhet ni bedriver.

Ni kan välja mellan de här alternativen:

  • Tidrapporteringsapp för konsulter på språng
  • Tidrapportering med stämpelklocka online eller med TimeLog Tracker for Desktop om ni löser många olika uppgifter under dagen
  • Tidrapportering i Outlook

Läs här om de olika sätten att tidrapportera

Så fungerar tidrapportering i TimeLog

Varje tidrapporteringspost har flera kopplingar där värden används för att beräkna och visa information om t.ex. intern kostnad, försäljningspris (där det kan handla om projekt med använd tid eller fast pris), fakturerat värde, medarbetarfunktion, kund, projekttyp, fastyp och mycket annat. Då får ledningen och kunderna en mycket djupgående dokumentation med en relativt okomplicerad tidrapportering.

Tidrapportering på språng - TimeLog Mobile

Förutom att användas till tidrapportering kan TimeLogs app för Android och iPhone även guida dig rätt med sin kartfunktion och registrera kilometerersättning till rätt projekt. Du hittar snabbt kundens namn utan att behöva gå in i andra program samtidigt, vilket förenklar rapporteringsflödet ytterligare.

Rapportera mer än bara tid

I vårt användardefinierade kommentarsfält kan du rapportera mer än bara timmar och allmänna kommentarer. Det kan t.ex. vara tidsrapportering på ett externt ärendenummer, en räkning, ett produktnummer eller något helt annat. Tack vare det här fältet får varje rapportering ett unikt ID-nummer som ni kan använda vid fakturering.

Tidrapportering med Visma, Hogia, Fortnox och många fler

Teknologier utvecklas i en allt högre takt och detta ställer nya krav på förmågan att integrera olika system med varandra. Med TimeLog kan du enkelt överföra information mellan olika system, som till exempel:

Klicka på länken för att se en komplett lista på våra befintliga integrationer.

Gratis testperiod

För att ge en komplett bild av hur användarvänligt vårt verktyg verkligen är så erbjuder vi alltid en 30-dagars testperiod - helt gratis. Ta tillfället i akt och förbättra era arbetsflöden redan idag!