Skip to content

Ta kontroll över din tidrapportering med tidrapporteringssystemet TimeLog

Medarbetarnas tid är det moderna företagets viktigaste tillgång. Därför är en väldokumenterad och optimerad tidsanvändning viktig och själva tidrapporteringen bör innebära minsta möjliga olägenhet för de anställda.

Med TimeLog får du en flexibel lösning så att du kan tidrapportera var som helst och när som helst. Ju mer du tidrapporterar, desto mer exakt blir dokumentationen. Vi har helt enkelt gjort det lättare att dokumentera värdeskapande aktiviteter på alla nivåer inom företaget. 

Medarbetarna får lättare att engagera sig i projektarbetet eftersom TimeLog ger en klarare inblick i hur och på vilket sätt tiden används – och därmed även hur lönsamt projektet eller kunden är.

Tillgång till personliga och samlade tidsbudgetar bidrar samtidigt till att stärka kommunikationen kring varje projekt. Det leder till ökad produktivitet och förbättrade resultat samtidigt som administrationen minskar. Win-win!

Olika sätt att tidrapportera

Vårt tidrapporteringssystem är utvecklat för företag där tid är den viktigaste resursen. Därför är många av TimeLogs kunder IT- och konsultbolag, men vårt system uppskattas även av offentliga organisationer som dokumenterar sin tidsanvändning för att öka produktiviteten och förbättra den interna resursfördelningen.

Alla organisationer har olika behov och preferenser kring hur de sköter sin tidrapportering. I TimeLog ingår därför flera olika sätt att registrera tid.

 • Mobilapp för tidrapportering
 • Tidrapportering med stoppklocka i app för datorn
 • Registrering av tid direkt i webbläsaren
 • Integration med Outlook för automatiserad tidrapportering

Med TimeLog kan medarbetarna själva välja vilken tidrapporteringsklient som passar deras behov bäst. Oavsett om man använder mobilappen eller någon av de andra metoderna så hamnar tidregistreringarna i ett och samma system. Det ger dig insyn i projekten i realtid samtidigt som du får ett vattentätt faktureringsunderlag.

Så fungerar tidrapportering i TimeLog

Varje tidrapporteringspost har flera kopplingar där värden används för att beräkna och visa information om exempelvis:

 • Intern kostnad
 • Försäljningspris 
 • Fakturerat värde
 • Medarbetarfunktion
 • Kund
 • Projekttyp
 • Fastyp

På så sätt får ledningen och kunderna en mycket djupgående dokumentation från en relativt okomplicerad tidregistrering.

Click here to see our sample offer!
Tidrapportering app

Tidrapportering var du vill med TimeLogs mobilapp

Förutom att användas för tidrapportering kan TimeLogs app för Android och iPhone guida dig rätt med sin kartfunktion och registrera kilometerersättning på rätt projekt.

Du hittar snabbt kundens namn utan att behöva gå in i andra program, vilket förenklar rapporteringsflödet ytterligare. Med appen lägger du också enkelt till kvitton till dina projekt genom att fotografera dem med mobilkameran.

Läs mer om appen

Tidrapportering app

Rapportera mer än bara tid

I vårt användardefinierade kommentarsfält kan du rapportera mer än bara timmar och allmänna kommentarer. Det kan exempelvis handla om tidrapportering på ett externt ärendenummer, en räkning, ett produktnummer eller något helt annat. Tack vare det här fältet får varje rapportering ett unikt ID-nummer som ni kan använda vid fakturering.

Fördelarna med ett tidrapporteringssystem

Vi är helt övertygade om att ett tidrapporteringssystem kan göra stor skillnad för företagets lönsamhet när det används rätt och passar företaget struktur och kultur. När tidrapporteringen används med ett strategiskt syfte förbättras siffrorna på sista raden för många företag. Dessutom skapas förutsättningar för mer välinformerade beslut och förbättrad anpassningsförmåga när konkreta data ersätter gissningar.

Systemet kan användas för att långsiktigt kunna uppskatta tidsåtgången för olika aktiviteter mer exakt samt för att utveckla medarbetarnas kompetens. Med ett välanpassat tidrapporteringssystem kan ni snabbt och enkelt registrera all använd tid och på längre sikt uppnå:

 • Högre debiteringsgrad – när alla timmar rapporteras korrekt och omedelbart får ni med fler timmar på fakturan, vilket i sin tur leder till förbättrad rörelsemarginal.
 • Ökad transparens – få en sanningsenlig bild av vilka uppgifter som tar mest tid. Då blir det tydligt var ni kan justera era processer för att bli mer effektiva.
 • Strategiska beslut utifrån dokumenterade fakta – inga mer gissningar och magkänslor.
 • Bättre lönsamhet i kärnverksamheten – få en tydlig bild av vilka aktiviteter som ni faktiskt tjänar pengar på och hur mycket.
 • Bättre planering – det blir lättare att uppskatta tidsåtgång för projekt och aktiviteter och ni blir bättre på att planera verksamheten.
 • Gladare personal – ni kan använda tidrapporterna för att se hur varje medarbetare utvecklas och ni kan diskutera vilka uppgifter som eventuellt tar för mycket tid eller kan delegeras.
Click here to see our sample offer!

Integrera tidrapporteringen med era befintliga system

Tekniken utvecklas i en allt högre takt och detta ställer nya krav på förmågan att integrera olika system med varandra. Med TimeLog kan du enkelt överföra information till andra system, exempelvis:

> Här kan du se en komplett lista med alla våra integrationer

Gratis testperiod

Testa gratis i 30 dagar

För att ge en komplett bild av hur användarvänligt vårt verktyg verkligen är erbjuder vi alltid en gratis testperiod. Ta tillfället i akt och förbättra era arbetsflöden redan i dag!

Gratis testperiod