Full koll på internationella kundprojekt med egen valuta

Skip to content

Valutahantering i TimeLog

  • Prislistor för flera avdelningar och länder samtidigt
  • Prislistor och timpriser i kundens egen valuta
  • Hantera projekt i flera valutor
  • Fakturera i projektets valuta
  • Rapportera i vilken valuta du vill

Full kontroll på verksamheten - från lokalt till globalt fokus

 

TimeLog gör det enkelt att hantera internationella kundprojekt och prislistor så att ni kan kommunicera med kunden i en bekant valuta.

I en globaliserad värld behövs specialistkunskaper och kulturellt förankrade medarbetare. I en tid när kunskap verkligen flyttar gränser behöver ni anpassa er verksamhet så att den matchar marknaden, oavsett om er marknad finns i Sverige eller i utlandet. Därför har vi sett till at ni kan hantera flera prislistor för flera marknader samtidigt i TimeLog - även om prislistorna visas i utländsk valuta.

Anpassa priset efter målgruppen

Har ni en, eller kanske flera, fasta kunder som köper tjänster till specialpris? Behöver ni kunna specificera medarbetarnas timpris utifrån land, kund eller bransch?

Med denna funktion bliver det enkelt att skapa individuella prislistor för samma tjänst till olika målgrupper. En medarbetare kan med andra ord ha flere timepriser, beroende på kund, bransch eller land, och oavsett om ni gör affärer på hemmaplan eller utomlands.

Hantera flera juridiska personer

Även om ni är en koncern och har flera inhemska eller internationella avdelningar så behöver ni inte investera i ett dyrt ERP-system till att hantera era juridiska personers ekonomisystem. Modulen Multiple Legal Entities i TimeLog är ett ekonomiskt och användarvänligt alternativ. Multiple Legal Entities ger dig möjlighet att koppla ihop flera ekonomisystem till en TimeLog-lösning och få en samlad ekonomirapportering.

Från pipeline till faktura – allt i samma valuta

Valutafunktionen i TimeLog gör det enklare att jobba med utländska kunder i alla led. Från att det första kundämnet kommer in i pipeline och tills den första fakturan skickas, kan ni ange det förväntade ekonomiska värdet i den valuta ni önskar. Både pipeline och analysrapporter är det möjligt att välja om ni vill rapporta i svenska kronor eller i de valutor som finns i era prislistor.

Med TimeLog är det till och med möjligt att rapportera i en annan valuta än den ni använder i normalt. Detta är mycket praktiskt om ni har kontor i flera länder och rapporteringen sker i en valuta (t.ex. dollar) även om ni normalt fakturerar i euro.