2023 SPI Research Benchmark för konsultbranschen

Hur presterar ditt företag jämfört med liknande företag?

SPI Researchs årliga benchmark av konsultbranschen är erkänd som den viktigaste globalt sett. Den jämför 709 företag baserat på deras KPI'er.

Vilka KPI:er är viktigast för tillväxten?

Se trenderna och den årliga utvecklingen för rådgivnings- och konsultbranschen på mer än 100 KPI:er, bland annat:

  • Faktureringsgrad
  • Intäktstillväxt
  • EBITDA
  • Projekttäckning
  • Förhållandet mellan bud och vinst i affärer
  • Löptidsindex / KPI:er för prestanda
  • ... och många fler

 

 

Öka din vinst med SPI:s mognadsmodell

SPI:s mognadsmodell är indelad i fem nivåer. Den kartlägger vad som skiljer de skickligaste företagen från resten av flocken.

Du ser snabbt resultat

Det är bara väldigt få företag som når upp till den femte nivån i modellen. Men den goda nyheten är att du kan öka din vinst med upp till 200 % enbart genom att flytta upp från nivå ett till nivå två.

 

 

Tjänar konsultbranschen återigen pengar på projekt?

Som konsultföretag är det avgörande att era projekt är lönsamma. Ändå är det något som många kämpar med.

Men vad är de avgörande faktorerna för att öka era projekts vinstmarginal?

Se femårstrenden för projektmarginal, skillnader i vinst beroende på företagens mognad och få inspiration till hur ni ökar vinsten på era projekt.

Så vad väntar du på?