TimeLog Invoicing funktioner

TimeLog Invoicing

TimeLog Invoicing hjälper dig att tidrapportera, fakturera, leda dina projekt och genererar data, så att du kan fokusera på att få er konsultverksamhet att växa.

Basic

Demo

Basic Plus

Demo

Advanced

Demo
Tidrapportering
Användarvänlig tidrapportering via webbläsare som gör tidrapporteringen till en positiv upplevelse.
Tidrapportering online
Tidsregistrering via TimeLog Mobile app via smartphone.
Tidsregistrering via TimeLog Mobile
Stämpelklocka via desktopklient. Fungerar både online och off-line.
Tidrapportering via desktop
Automatisk flextid-beräkning utifrån medarbetarens tidrapportering. Medarbetaren kan själv se hur flextiden beräknas.
Flex
Registrering av frånvaro härunder semester, tjänstledighet och sjukfrånvaro. Frånvarokoderna kan anpassas efter behov.
Frånvaro
Attestering av timmar, frånvaro, och fakturor. T.ex. Godkännande av semester och kompledighet . Både projektledare och chefer kan attestera timmar.
Attesteringsprocesser
Välj en
Med utgifts- och reserapportering, kan man upprätta projektkostnader och medarbetarutlägg direkt i samband med tidraportering.
Utgifts- och reserapportering
Funktionalitet för att hantera avancerad tidrapportering som övertid och tillägg.
Övertid och tillägg
Välj en
Tidrapportering direkt via händelser i Outlook, så att din tid rapporteras samtidigt som du planerar. Integrera med resursplanen så att planerade möten visas som en belastning och som potentiell omsättning i prognosen.
Outlook-klient
Dina fakturerbara tidrapporteringar rundas automatiskt av uppåt, t.ex. till närmsta 15 eller 30 min. Du kan alltid se hur den ursprungliga rapporteringen såg ut och hur den fakturerades.
Avrundning av tidrapporteringar
Lägg till en övertidsfaktor på fakturerbara tidrapporteringar när du har ett avtal om högre timpris på övertid med din kund. Övertidsfaktor syns i din tidrapport och på kundens faktura.
Övertidsfaktor på tidrapporteringar
Projekt- och ärendehantering
Uppdelning av projekt i ett obegränsat antal under-uppgifter och stöd för upp till 2 uppgiftsnivåer.
Projektstruktur i 1-2 nivåer
Uppdelning av projekt i ett obegränsat antal under-uppgifter och upp till 5 uppgiftsnivåer.
Projektstruktur i 1-5 nivåer
Verktyg som underlättar för projektledaren; projektmallar, kopieringsalternativ, justering av projekt-betalningar och timpriser samt möjlighet att flytta timmar.
Projektledarens verktygslåda
Välj en
Start- och slutdatum för projekt och uppgifter som gör planeringen av många projekt och resurser enklare med visuell visning bl.a. med hjälp av Gantt-scheman.
Planering & Gantt
Välj en
Detaljerad budgetering på projekt-, uppgifts- och medarbetarnivå i både värden och timmar.
Budgetering i värden och timmar
Välj en
Funktionalitet för att fakturera projekt i annan valuta än vald systemvaluta. Möjlighet att ha timprislistor i utländsk valuta.
Projekt i utländsk valuta
Välj en
Funktionalitet som stöder att medarbetare anger rest-estimat på sina uppgifter när de skickar in rapporterade timmar. Minskar risken för att deadlines och budget överskrids.
Restestimering (ETC)
Till projekttunga organisationer som jobbar strukturerat med projektportföljen och projektrapportering. Relevant för företag som använder Prince2.
Projektstadier och statusrapporter
Fakturering
Debitera dina projekt utifrån använd tid eller fastpris.
Använd tid och fastpris
Tillgång till alla debiteringsmodeller, härunder klippkort och serviceavtal så att du kan använda både enkel och komplex projektfakturering.
Löpande kontrakt och klippkort
Välj en
Faktureringsmallar i standardutförande som låter er skapa fakturautkast som är 100% klara för avstämning med ett enda klick- utan manuellt arbete. Fakturorna kan ha en fakturalinje per medarbetare, per timpris eller något annat som lämpar sig för era kunder.
Automatiserad fakturering
Anpassad för företag som jobbar enligt produktions-modellen och behöver intäktsföra producerat värde för projekten månatligen oberoende av när kunden ska faktureras.
Pågående jobb
Systematisering av ekonomifunktionen så att ni centralt kan styra om det ska gå att tidrap-portera och bokföra fakturor under en specifik period.
Bokföringsperioder
Anpassa designen i dina fakturor själv och koppla dem till dina kunder så att de får rätt layout och språk på sina fakturor.
Fakturadesign
Antal fakturor som du kan skicka till dina kunder eller överföra till ditt ekonomisystem från TimeLog varje månad.
Fakturor per månad
30 per månad Obegränsad Obegränsad
Resurshantering
Överblick över förtagets kapacitetssituation och integration till projektplaner, tidrapportering och planerade möten i Outlook, så att du får en exakt bild av er kapacitet.
Resursplanerare
Omsättningsprognos för kommande period utifrån era projektavtal och resursbokningar.
Omsättningsprognos
Med CV-databasen kan ni allokera medarbetare till uppgifter utifrån deras specifika kompetens.
CV-databas
Kunder
Ordning och reda i ert kund- och kontaktregister. För varje kund visas en överblick över projekt och fakturerat värde.
Kund- och kontaktdatabas
Ge era kunder tillgång till att se status för sina projekt så att de kan följa tidsåtgång, projekt-ekonomi och fakturor.
Extranet
När du vill se inkomstpotentialen för kommande period och utöka TimeLog med försäljnings- och pipelinehantering.
TimeLog CRM
Rapportering
Överblick över rapporterade timmar och utgifter i projekten, medarbetare, kunder och kundportfölj.
Basrapporter
Budgetering av anpassningsbara KPI:er i TimeLog och realtidsinsikt i budgetrealisering och de mer komplexa nyckeltalen.
Budgetrapportering & KPI:er
Välj en
Tillgång till standarddimensioner som projektstatus, projektkategori, uppgiftstyp, medarbetartyp och bransch. Möjliggör detaljerad rapportering kring era olika affärsområden.
Standarddimensioner
Möjlighet att skapa egna dimensioner som kopplas till projekt, kunder och medarbetare för 100%-ig rapportering. Om du även har tillgång till "Avdelningar och länder", så kan du till och med ha unika dimensioner för varje avdelning.
Egna dimensioner
Avdelningsstruktur i upp till 4 nivåer för detaljerad avdelningsrapportering samt möjlighet att implementera olika länders helgdags-kalendrar i internationella organisationer.
Avdelningar & länder
Välj en
Detaljerad dataexport t.ex. för att skapa egna rapporter i Excel.
Dataexport
Integrationer
Gratis standardintegration till bl.a. Fortnox, e-conomic, Dinero och Exact Online.
Ekonomisystem (Molntjänster)
Integrationslösningar till lokalt installerade ekonomisystem som Microsoft NAV och Visma Administration.
Ekonomisystem (Fasta)
Filexport från TimeLog till bl.a. Crona Lön, Hogia+ och Visma Lön med lönedata.
Filexport till löne- och ekonomisystem
Funktionalitet för integration med t.ex. SharePoint samt fildelning via Dropbox t.ex.
Andra integrationer
Funktionalitet för integration med flera ekonomisystem till samma TimeLog-lösning. Därmed kan organisationer i flera länder arbeta på samma projekt. Eliminerar dubbelregistrering av timmar.
TimeLog MLE (Multiple legal entities)
Integrationer som utvecklats av externa leverantörer mellan t.ex. TimeLog och JIRA, TFS och BI-rapportering. Dessa integrationer implementeras och supportas av leverantören.
Externa integrationer
API
Funktionalitet till att hämta fram data ur TimeLog för rapporteringsändamål i andra system. Du kan maximalt hämta 100 MB per månad.
Reporting API (max. 100MB export per månad)
Funktionalitet till att hämta fram data ur TimeLog för rapporteringsändamål i andra system. Du kan maximalt hämta 1 GB per månad.
Reporting API (max. 1GB udtræk per måned)
Funktionalitet för att skapa egna två-vägsintegrationer mellan TimeLog och era andra IT-system.
Integration API
Funktionalitet till att hämta strukturerad data i filformat för import till andra IT-system t.ex. lönesystem.
File integration API
Service
Tillgång till all onlinehjälp i produkten och i vår hjälpportal som ligger här: https://help.timelog.com/se.
Onlinesupport
Tillgång till support via e-post på support@timelog.com. Vi sitter redo att hjälpa dig.
Support via e-post
Tillgång till telefonsupport hos våra senior-supporters som är tillgängliga måndag till fredag mellan kl. 9:00 – 17:00. Ett värdefullt erbjudande för ambitiösa företag.
Telefonsupport
Tillgång till en personlig account manager som känner till ditt företags behov och processer, och som du har minst ett årligt statusmöte med.
Personlig account manager
Inbjudan till våra webbinarier. Vi arrangerar årligen ett antal webbinarier om nya funktioner och processer i TimeLog.
Webbinarer
Inbjudan till våra frukostmöten där vi delar med oss av goda råd om hur ni kan få fullt utbyte av- samt inbjudan till TimeLog Dagen.
Frukostmöten och seminarier

Fakturerar du inte din tid?

Jämför då funktioner i TimeLog Projects.

Har du frågor?

Vi sitter redo att hjälpa dig så att du får full koll på din tid.

Ring på +46 8-50 926 910