Afdelingsstruktur i TimeLog

Få et organiseret overblik

TimeLogs afdelingsstruktur gør organisationen med mange medarbejdere og afdelinger nem at håndtere.

Med vores afdelingsstruktur kan I opdele TimeLog i en række selvstændige afdelinger, som svarer til jeres organisationsstruktur. TimeLog understøtter en hierarkisk afdelingsstruktur med over- og underafdelinger.

Alle rapporter i TimeLog kan vise data enten for den enkelte afdeling, team eller hele virksomheden, hvilket giver mulighed for at vinkle rapporterne til ens behov.

Med TimeLogs afdelingsstruktur får du:

  • Afdelingsstruktur i op til fire niveauer
  • Overblik over lån af ressourcer fra afdelingerne i mellem
  • Overblik over tid forbrugt på andre afdelingers projekter
  • ABC - Activity Based Costing
  • Rapportering på afdelings - og virksomhedsniveau

ABC - Activity Based Costing

Fordi TimeLogs afdelingsstruktur gemmer både medarbejderens og projektets tilknytning til en afdeling, kan du se, hvordan medarbejdere fra én afdeling arbejder på andre afdelingers projekter.

Især bliver værdien, som stabsafdelinger skaber, tydelig, som når en HR-afdeling deltager i ansættelser for en anden afdeling. Denne specielle afdelingsanalyse kan bruges som grundlag for intern fakturering mellem afdelinger. Rapporten har flere forskellige visninger - eksempelvis timer, intern kostpris eller faktureret værdi.

Godkendelse af timer og udgifter

Den enkelte afdelingsleder godkender de medarbejdere, som denne er ansvarlig for. Men nogen gange kan der være behov for at bytte godkender uden at ændre på afdelingsstrukturen. Derfor er det muligt på den enkelte medarbejder at vælge, hvem der skal godkende timerne - også selvom det ikke er den direkte leder. Det er fx i ferieperioder, at man ønsker at ændre godkender, så du er sikker på, at timerne er godkendt inden fakturering

Adgang til data følger afdelinger

En leders adgang til data og rapporter er begrænset til dennes egen afdeling og eventuelle underafdelinger. Jo længere oppe i organisationen du sidder, desto flere afdelingers data er der adgang til, og jo mere kan du sammenligne på tværs af afdelingerne.

Det er rart at være i stand til at flytte rundt på timer og allokeringer, som vi kan i TimeLog.
Håkon Gill
Creative Director and Business Developer byBrick
Sverige

Præsentation af TimeLog

Få en 20 minutters online walk-through foran din skærm.

Online præsentation af TimeLog