Automatisér din projektfakturering

Roder dit skrivebord med bunker af regneark og hjemmebryggede rapporter for at holde styr på kontraktforholdene på jeres projekter? Så vil du få glæde af vores automatiserede projektfakturering.

Projektfakturering er en vigtig proces i din forretning, så du sikrer, at du fakturerer dine kunder korrekt. Det er et styringsredskab, der giver et kvalitetsløft i din forretning og giver dig overblik over, hvilke afregningstyper der er mest profitable.

Afregningstyper til forskellige behov

Det er de færreste virksomheder, som sælger deres projekter og ydelser på samme kontraktform. Vi tilbyder derfor otte afregningstyper. De anvendes til at holde styr på både jeres økonomiske kontraktforhold over for kunderne, samt intern økonomisk rapportering som blandt andet håndtering af bonusordninger og fakturering.

De otte afregningstyper er:

  1. Medgået tid – standardkontrakt
  2. Acontofakturering med slutafstemning
  3. Løbende acontofakturering med periodieafstemning
  4. Klippekort
  5. Fast pris - Standardkontrakt
  6. Opgaveopdelt indtægtsføring
  7. Løbende driftskontrakt
  8. Løbende varefakturering

Nemt at fakturere dine kunder

Når du opretter et projekt, vælger du en afregningstype (eller flere), som automatisk sikrer, at du får faktureret dine kunder i forhold til den indgåede kontrakt. Når dine medarbejdere registrerer tid, bliver dit projekt opdateret, og du kan dermed følge fremdriften i forhold til dit budget i realtid. Projektlederen kan blive notificeret ved tegn på budgetoverskridelser, så der kan reageres i tide. Derudover har du altid et opdateret faktureringspotentiale baseret på dine kundeaftaler.  

Fakturering af underleverandørers ydelser

Mange virksomheder har udfordringer med at få det reelle billede af deres projektøkonomi, når de skal købe ydelser fra underleverandører til deres projekter. Vi kan adskille jeres interne og eksterne forbrug på jeres projekter, og du bestemmer selv, om eksterne leverancer skal faktureres til kunden eller om det er en del af kontrakten.

Det er også muligt at adskille rejsetid fra jeres kontrakt, så dette faktureres særskilt. 

Click here to see our sample offer!