Automatiseret projektfakturering, der giver jer styr på kundeaftalerne.

Automatiseret projektfakturering

 1. 1
 2. 1
 3. 1
 4. 1
 5. 1
 6. 1
 7. 1
 8. 1
 9. 1
 10. 1

Solid automatiseret projektfakturering

Roder dit skrivebord med bunker af regneark og hjemmebryggede rapporter for at holde styr på kontraktforholdene på jeres projekter, så vil du få glæde af TimeLogs kontrakt- og værdistyring.

Projektfakturering er en vigtig proces i din forretning, så du hele tiden er på sporet af, hvor meget du tjener på dine projekter, serviceaftaler og kunder generelt. Det er et styringsredskab, der giver et kvalitetsløft i jeres forretning, og giver jer det store overblik over jeres overholdelse af kundeaftalerne. Hvor tjener I penge, og hvor er det en dårlig forretning?

Afregningstyper til forskellige behov

Det er de færreste virksomheder som kan sælge alle deres projekter og ydelser på samme kontraktform. Vi tilbyder derfor otte grundlæggende afregningstyper, der kan anvendes til at holde styr på både jeres økonomiske kontraktforhold over for kunderne, og jeres interne økonomiske rapportering, som understøtter håndtering af bonusordninger og fakturering.

De otte afregningstyper er:

 1. Medgået tid – standardkontrakt
 2. Acontofakturering med slutafstemning
 3. Løbende acontofakturering med periodieafstemning
 4. Klippekort
 5. Fast pris - Standardkontrakt
 6. Faseopdelt indtægtsføring
 7. Løbende driftskontrakt
 8. Løbende varefakturering

Overskueligt setup

Når du opretter et projekt på en kunde, får du en overskuelig kontraktside, hvor du nemt kan overskue fremdriften på kundens kontrakter og detaljeret styre, hvordan værdiskabende aktiviteter skal fordeles på opgaver, medarbejdere og leverancer. Alt bliver løbende opdateret baseret på medarbejdernes tidsregistreringer.

Dine nye muligheder med TimeLogs automatiseret projektfakturering

Et projekt kan have et ubegrænset antal af forskellige underkontrakter. Du har også mulighed for at adskille projektplan og projektøkonomi, så projektlederen kan nedbryde og budgettere indadtil i organisationen uden at blive påvirket af den kontrakt, som er indgået med kunden. Det gør, at I både kan budgettere ift. kontraktværdien og det faktiske tidsforbrug. Projektlederen vil blive notificeret ved nærliggende budgetoverskridelser, så der kan reageres i tide.

Bestem selv hvor værdierne skal placeres

Mange virksomheder har udfordringer med at få det reelle billede af deres projektøkonomi, når de skal købe ydelser fra leverandører til deres kundeprojekter. Det er muligt i vores automatiseret projektfakturering. Rent praktisk betyder det, at eksempelvis rejsetid og omkostninger kan adskilles fra hovedkontrakten og ekstra-leverancer kan styres separat inden for et og samme projekt. Du bestemmer, hvor meget værdi af en kontrakt de eksterne omkostninger skal tage.

Alt i alt giver vores automatiseret projektfakturering en unik fleksibilitet til at styre jeres projekt- og kontraktøkonomi. I får en stærk økonomisk styring med overblik over projektfremdrift og jeres økonomiske resultater.

Du kan læse meget mere om automatiseret projektfakturering i TimeLog i vores whitepaper.  

Se hvad vi kan gøre for dig!

Præsentation af TimeLog

Få en 20 minutters online walk-through foran din skærm.

Online præsentation af TimeLog

  Tidsregistrering i Excel