Få styr på jeres ressourcer

Med TimeLogs ressourcestyring får I et præcist overblik over medarbejdernes belastning, hvilket gør det nemt at planlægge projekter og deadlines.

At få et retvisende billede af medarbejdernes belastning er noget af det sværeste for de fleste virksomheder. Ved at bruge vores ressourcestyring bliver belastningen på opgaver automatisk beregnet i realtid samtidig med, at den er koblet direkte til projekternes tidsplaner og budgetter. Endelig er det slut med gætterier og forkromede Excel-ark, der skal holde styr på det hele på én gang.

Få tallene i real-tid 

Ved oprettelse af nye projekter ses det straks, hvor belastede de tilknyttede medarbejdere er i projektets løbetid, fordi TimeLogs ressourcestyring samler alle relevante data og allerede bookede allokeringer ind på det nye projekt. 

Hver enkelt medarbejder har et personligt timebudget på projektopgaver, og vores ressourceplanlægger beregner selv hver enkelt medarbejders kommende belastning under hensyntagen til allerede udført arbejde, helligdage, planlagte ferie-/fridage samt medarbejderens normtid.

Nemt at flytte og planlægge ressourcer 

Alle timebudgetter, ferie- og fraværsdata opdateres og vises automatisk. Derved bliver opgaveplanlægningen i TimeLog meget overskuelig, da I hurtigt kan tage stilling til, om opgaverne skal flyttes til andre og/eller flere ansatte.

Resultatet er et tydeligt overblik over ressourcesituationen i et Excel-lignende skema, hvor I nemt kan redigere og omfordele timer for hver medarbejder. Ressourcekoordinatoren får med det samme overblik over den samlede belastning per medarbejder og for organisationen som helhed i en given periode.

Læs eller se her hvordan ProActive bruger TimeLog til at få overblik over, hvordan den enkelte medarbejder performer.

Se indtjeningspotentialet i kroner og øre

Udover at vise den tidsmæssige fordeling af timer på opgaver og projekter, trækker TimeLogs ressourceplanlægger også data fra projekternes timepriser. Det betyder, at I med det samme kan se den økonomiske værdi af timerne for den kommende periode som et akkumuleret indtjeningspotentiale på kundeprojekter. Det er samtidig en god måde at blive klar over, hvor dyrt det kan være, når projekters tidsplaner må rykkes en uge, måneder eller halve år frem.

Nem ressourcestyring med Outlook

Anvender du TimeLog Tracker til Outlook bliver ressourceplanlæggeren automatisk opdateret med de oplysninger, som du lægger på fremtidige aftaler i Outlook. Du ser dermed den egentlige belægningsgrad for medarbejderne og undgår uventede overraskelser i ressourceplanlægningen.

Derudover får du samtidig et automatisk omsætningsforecast for den kommende periode, der giver indblik i, hvor meget du kan forvente at fakturere baseret på de planlagte aftaler i Outlook.