Automation och processer

Kontrakthantering - Full kontroll över kontrakten

Vi inledde en serie av artiklar om de åtta mest utbredda typerna av kontraktdebitering inom konsultbranschen. Första inlägget handlade om debiteringsmodellerna Använd tid- löpande fakturering och Klippkort

27. maj 2016 | 1 min läsningstid
Sascha Skydsgaard
”Hellre actionfilm än kärlek” är ett av Sascha Skydsgaards motton. Det kännetecknar även hennes mer än 12-åriga tour de force i TimeLog. Som TimeLogs CSO jobbar hon oförtröttligt för att organisationen konstant ska bli ännu bättre på sina interna processer. De erfarenheterna älskar hon att dela med dig i artiklar, webbinarier och föredrag.

Även detta inlägg behandlar huvudkategorin Använd tid och debiteringsmodellerna som vi ser lite närmare på denna gång heter A Conto-fakturering med slutavstämning och A Conto-fakturering med periodisk avstämning

A Conto-fakturering med slutavstämning

Denna faktureringsmodell är en variant av den vanliga modellen Använd tid – Löpande fakturering och används typiskt vid långvariga, större projekt, där du önskar att få betalt för en del av projektets totala budget innan och medan uppgiften utförs, medan slutlikviden ska faktureras vid projektets avslut. När projektet avslutas görs en avstämning av hur mycket kunden har betalat i förskott och den totala tidsåtgången.

Det kan till exempel vara ett kontrakt på löpande tid med en avtalad budget på 100.000 SEK där kunden accepterar en förskottsbetalning på 50.000 SEK. En betalning på ytterligare 10.000 SEK sker sedan mitt i projektet och resterande summa betalas vid projektets avslut. Eftersom kontraktet gäller använd tid, gäller slutavstämningen differensen mellan priset på det utförda arbetet på använd tid och de 60.000 SEK som fakturerades innan projektet avslutades och levererades.

Fördelen med denna debiteringsmodell är att du får betalning per timma samtidigt som du får startkapital och inte behöver vänta med att fakturera hela summan tills arbetet är utfört. Nackdelen kan vara att du har övervärderat projektets tidsåtgång, så att kunden i realiteten har betalat mer i förskott än projektet kommer att kosta och att du i så fall måste kreditera vid slutavstämningen.

A Conto-fakturering med periodisk avstämning

Denna faktureringsmodell ses ofta i branscher där kund och leverantör har ett fast samarbete.

Leverantören debiterar kunden ett fast belopp i förskott regelbundet – normalt per månad eller kvartal. När perioden är slut avräknas förskottsbetalningen mot värdet av det utförda arbetet under perioden utifrån använd tid, och kunden får således en faktura som både innehåller denna avstämning och förskottsbetalningen för kommande period.

Denna faktureringsmodell är vanlig bland konsultföretag som löpande utför ospecificerade tjänster åt sina kunder. Inom kategorin fastpriskontrakt ses en liknande faktureringsmodell kallad Driftsavtal, där tjänsten är specificerad och kunden betalar ett fastpris per period. Denna faktureringsmodell kommer jag att skriva mer om i min nästa artikel.

Fördelen med A Conto-fakturering med periodisk avstämning är att du är säkrad en fast inkomst som du kan budgetera med i den avtalade kontraktsperioden. Dock bör du återigen vara uppmärksam på att om uppgiften tar mindre tid än beräknat riskerar du att behöva kreditera kunden.

Båda typer av A Conto-fakturering är resurskrävande att hantera manuellt så vi rekommenderar att ni använder ett professionellt tidrapporterings- och kontrakthanteringsprogram för detta.