Direktören

Fakta i stället för magkänsla

Pålitlig data hjälper dig att fatta rätt strategiska beslut

Som direktör kommer du främst använda TimeLog till att skapa en överblick över företagets inkomster pipeline effektivitet och produktivitet. Systemet ger dig underlag och insikt så att du snabbt kan fatta beslut om som rör driftoptimering eller performance.

Med utgångpunkt i detaljerade analyser av produktion per kund, projekt, avdelning eller medarbetare kan du gräva djupare i konkreta problem, t.ex. när det gäller kunder med lågt täckningsbidrag, riskabla projekt eller medarbetare som fakturerar för låga timpriser, för lite eller har för stora nedskrivningar.

Ta beslut som bygger på fakta

Genom att dra nytta av TimeLogs unika datastruktur kan du utföra detaljerade analyser i realtid. Varje enskild tid- eller utgiftsrapportering rymmer en mängd information: t.ex. vad den har kostat, vilket pris man vill att den ska faktureras till och hur mycket den reellt har fakturerats till.

Du kan alltid hämta data från TimeLog rapporter eller via våra Rapporterings API för MS Excel eller  business intelligence-verktyg.

Utöver att erbjuda analysunderlag på kund- och medarbetarnivå kan TimeLog bland annat även visa vilka affärsområden ni lägger mest tid på och vilka områden som är mest lönsamma. Det är inte alltid att dessa följer samma mönster och det kan då vara givande att kunna ta fram relevant data som kan bidra med underlag för viktiga strategiska beslut.  

Med TimeLog är det även möjligt att använda flexibel avtalshantering såväl externt gentemot kunder som internt när det gäller bonusprogram, bokföring och analys.

Click here to see our sample offer!

Gör dina medarbetare gladare och öka resultatet

Allt för många medarbetare är frustrerade över tidsregistrering och projektadministration. Ofta känner de att det tar tid från viktigare uppgifter i deras hektiska vardag. Hjälp dem att använda sin tid förnuftigt genom att ge dem ett av de bästa verktygen för tidrapportering och projektledning.

Ett verktyg som även ger dem möjlighet att välja en tidrapporteringsklient som passar deras arbetsrutiner och möjlighet att få en bild av hur de själva presterar. En lättillgänglig klient ger större precision i tidrapporteringen och det medför oftast en förbättrad faktureringsgrad för företaget.  

Click here to see our sample offer!

Vår GDPR-efterlevnad är granskad och godkänd

TimeLogs GDPR-efterlevnad och IT-infrastruktur är kvalitetsstämplade med en oberoende revisors bestyrkanden enligt ISAE 3000 GDPR och ISAE 3402. Få svar på alla dina frågor i vår FAQ.