Ekonomi-medarbetaren

Få överblick över ekonomin

TimeLog är ett kraftfullt verktyg för ekonomimedarbetare som vill kunna läsa av värdet av avslutade och pågående jobb samt kunna fakturera kunder utifrån rapporterade timmar eller fastprisprojekt.

Ekonomimedarbetaren använder först och främst TimeLog till fakturering och löneadministration - oftast en gång i månaden. 

Med en enkel, överskådlig vy kan du skapa fakturor utifrån kund eller projekt. Fakturorna sammanställs från inrapporterad tid, kontrakt och registrerade inköp/utlägg. På fakturan gör du upp- och nerjusteringar av timmar och värden, lägger in eventuell rabatt och infogar eventuella förtydliganden som text. Slutligen bokförs fakturan och överförs till ert ekonomisystem via en integration eller överförs manuellt till ert ekonomisystem.

Om era projektledare normalt gör egna preliminära fakturor, så kan du vara den som kvalitetssäkrar och ser till att allt är som det ska innan du bokför fakturan. 

Med åtta olika typer av kontrakt får ni en flexibel kontrakthantering som stöder företagets behov. TimeLogs kontrakthantering hjälper er att bevara överbliken över ekonomin i era kundkontrakt och er interna ekonomirapportering och stöder även hantering av bonusar, värdedokumentering och fakturering.

Full koll över pågående projekt

Med inkomstföring kan du eller projektledarna bokföra värdet på era avslutade projekt och sedan automatiskt beräkna värdet av pågående jobb, samt se kommande omsättning fördelat på medarbetare, projekt, kunder, avdelningar eller hela företaget.

Click here to see our sample offer!

Nyckeltal i realtid

Med våra rapporter kan du varje månad leverera nyckeltal till ledningen, så ni har full överblick över företagets performance. Du kan även använda vårt Reporting API för att skapa dina egna, skräddarsydda rapporter.

Löneadministration

TimeLog kan ge dig de upplysningar du behöver för att administrera löner - inklusive uttagna semesterdagar, frånvaro samt utlägg för medarbetare. Utläggen har medarbetarna själva registrerat i TimeLog integrerade reseräkningsmodul som hanterar egna utlägg, traktamente och körning. Data kan exporteras till en kommaseparerad fil anpassad för de vanligaste lönesystemen eller hämtas in MS Excel för vidare bearbetning.

Låt oss se över dina behov

Boka ett första samtal med oss.

Under samtalet går vi igenom just ditt företags behov. Och så reder vi ut om TimeLog skulle kunna vara rätt system för er innan vi går vidare i dialogen.

Click here to see our sample offer!

Vår GDPR-efterlevnad är granskad och godkänd

TimeLogs GDPR-efterlevnad och IT-infrastruktur är kvalitetsstämplade med en oberoende revisors bestyrkanden enligt ISAE 3000 GDPR och ISAE 3402. Få svar på alla dina frågor i vår FAQ.