I TimeLog kan ni hantera tid, projekt och kontrakt samtidigt som ni jobbar med er ekonomi och bokföring i Fortnox

Med en integration mellan de två systemen behöver ni endast lägga in data i ett program.

Utöver besparing på manuellt arbete fungerar det samtidigt som en kvalitetssäkring mot skrivfel.

Ert arbete blir därför lättare där ni sparar både tid och pengar när alla avdelningar i verksamheten kan jobba med de system som lämpar sig bäst för ändamålet. Med vår integration mot Fortnox behöver ingen vara utan det system som stöder deras affärsprocesser bäst.

Vi är jättenöjda med automatiseringen som integrationen mellan Timelog och Fortnox medför. Det var enkelt att koppla upp båda system med API nyckel. All faktureringsinformation inklusive kund, projekt, kostnadsställe (medarbetare) följer med från Timelog, vilket innebär tidsbesparingar när vi hanterar fakturautskick från Fortnox.
Olga Baradzinskaya Ekonomiansvarig, Infozone

Två system som gör det de är bäst på

Detta får du med integrationen:

  • Automatisk datasynkronisering
  • Enkel överföring av fakturor och kundinformation
  • Full överblick över fakturor i båda systemen
  • En intern faktureringsprocess där projektledaren kan markera fakturor som är redo att faktureras i TimeLog
  • Överblick över er faktureringspotential i realtid i TimeLog
  • Integrationslogg som visar och förklarar eventuella misslyckade överföringar pga. saknad data

Ni får med andra ord en överblick över er ekonomi och tillgång till exakta data som beslutsunderlag. Integrationen ger er möjligheten att jobba med de bästa systemen på marknaden och hjälper er att hålla fokus på det som ni är bäst på.

Använd integrationen direkt

Integrationen är gratis och konfigureras enkelt av er själva. Det enda som krävs för att komma igång är att ni aktiverar integrationen i TimeLog och anger er inloggningsinformation till Fortnox för att ansluta.

Det kan nästan inte bli enklare.

 

Vill du veta mer om hur ditt företag kan 
använda Fortnox med TimeLog?
Kontakta oss på: +46 8-50 926 910.

 

Denna integration kräver:

Hur dokumenterar ni att ni behandlar personuppgifter korrekt?

Medarbetaruppgifter, kunduppgifter m.m. hanteras vanligtvis av er själva och era leverantörer. Däremot är det företaget som ansvarar för att det behandlas rätt. Därför ska ni be om dokumentation på hur er leverantör beskriver hur de är förenliga med EU:s dataskyddsförordning GDPR.

 

Vilka kontrollmål har ni?

Fråga din leverantör vilka kontrollmål de har angående datasäkerhet och IT-infrastruktur. En viktigt del av ISAE 3402 är att ha dokumenterade kontrollmål som därefter kontrolleras av en specialiserad revisionsbyrå. Ett mål kan t.ex. vara att etablera ett ledningsmässigt underlag för att kunna styra implementeringen och driften av informationssäkerhet i organisationen

 

När granskades er IT-compliance senast?

Fråga din leverantör hur ofta de reviderar, validerar och uppdaterar sin IT-policy och säkerhet. Det uppdateras konstant nya program, IT-verktyg och appar i företagen vilket ska vara synligt i processer samt dokumenteras. Det räcker då inte att leverantören tagit fram en IT-policy 2018 när GDPR-förordningen infördes. Det måste uppdateras kontinuerligt. Till skillnad mot t.ex. ISO 2700X-certifieringen, görs kontrollen av ISAE 3402 och ISAE 300 varje år. ISO 2700X-certifieringen behöver inte förnyas men ska ha en stämpel på att förhållandena vid tidpunkten för certifieringen har varit i sin ordning.

 

Reviderar ni både processer och procedurer samt fysisk och logistisk säkerhet?

Hur ofta tittar du förbi hos din leverantör? Ligger de helt eller delvis i ett annat land? En ISAE 3402-rapport omfattar även en fysisk revision av säkerheten.

 

Hur ser er procedur för hantering av personuppgifter ut?

Innan du implementerar ett nytt system på ditt företag måste du känna till hela processen för hur din leverantör behandlar dina, dina kunders eller medarbetares uppgifter. I Europa omfattas alla företag av samma regler gällande GDPR så det är mer dokumentation av hur företaget lever upp till reglerna du ska vara uppmärksam på.

 

ISAE godkänd

Vår GDPR-efterlevnad är granskad och godkänd

TimeLogs GDPR-efterlevnad och IT-infrastruktur är kvalitetsstämplade med en oberoende revisors bestyrkanden enligt ISAE 3000 GDPR och ISAE 3402. Få svar på alla dina frågor i vår FAQ.

ISAE godkänd