Öka er produktivitet genom att integrera TimeLog med SharePoint Online. 

Integrationen kopplar projektarbetet och kundstyrningen i TimeLog med dokumenthantering i SharePoint 2010, så arbetsgången blir lättare. TimeLog upprättar automatiskt mappar i SharePoint 2010 för varje enskild kund och projekt, varefter de kan kommas åt i TimeLog eller SharePoint 2010 med ett enkelt klick.

Fullständig överblick över alla dokument

Denna integration underlättar hanteringen av dokumentdelning i organisationen, och gör det lättare för användare i TimeLog att få en fullständig bild av t.ex. erbjudanden, avtal och kravspecifikationer. På kundkortet och under fliken Dokument i projekten kan dina medarbetare enkelt se vilka dokument som finns tillgängliga och med ett enda klick förflytta sig till mappen i SharePoint Online. TimeLog skapar automatiskt mapparna i SharePoint Online första gången en medarbetare loggar in.

Kom i gång utan konsulter

Att integrera med SharePoint Online är gratis och det är mycket enkelt att skapa inställningarna för integrationen. Ingen teknisk insikt krävs. Integrationen förutsätter dock att ni har Office 365 med tillhörande SharePoint Online. Er systemadministrator skapar ett vanligt Document Library i SharePoint Online, därutöver krävs inga ytterligare anpassningar av SharePoint Online-lösningen för att kunna använda integrationen.

 

Klassificering av dokument

Utöver alla fördelar med standardkonfigurationen får ni med en SharePoint Online-integration även fördelen att alla dokument klassificeras utifrån kund eller projekt. När du vill se ett dokument, klicka på länken och dokumentet kommer att öppnas direkt. 

Vill du veta mer om hur ditt företag kan 
använda SharePoint med TimeLog?
Kontakta oss på: +46 8-50 926 910.

 

Denna integration kräver:

Click here to see our sample offer!

Vår GDPR-efterlevnad är granskad och godkänd

 

TimeLogs GDPR-efterlevnad och IT-infrastruktur är kvalitetsstämplade med en oberoende revisors bestyrkanden enligt ISAE 3000 GDPR och ISAE 3402. Få svar på alla dina frågor i vår FAQ.