Extranet

Alltid tillgänglig kunskap

 

Ge era kunder tillgång till projektdata och fakturor, när de önskar det.

Vår Extranet är gjort för er som har ett nära samarbete med kunderna och vill stärka dialogen ytterligare genom att dela information om projekt.

TimeLog Extranet gör det lätt för kunden att följa med i projekten och lätt för leverantören – ert företag – att leverera dokumentationen. I större företag är det ett självklart sätt att kontrollera leveransen av tjänster till andra avdelningar, vanligen från IT-avdelningen till företagets övriga avdelningar. 

Du bestämmer vilka uppgifter kunden har tillgång till

I TimeLog kan du välja vilka kunder som du vill ge tillgång till Extranet. Varje kund kan logga in via en webbadress, och du kan välja, om du vill ge tillgång till alla eller till utvalda projekt. Kunden får naturligtvis se sina egna projekt.

För varje projekt kan kunden få en överblick med nyckeldata, statusrapporter, tidrapporteringar och fakturor. Dessutom kan du ställa in om du vill visa antal och/eller värdet av rapporterade och fakturerede timmar.

Om ni har internationella kunder, kan ni utöver danska välja om extranätet ska visas på engelska, tyska, svenska eller norska för kunden.

Click here to see our sample offer!