Få de bedste værktøjer til jeres forretning

Forvent opdaterede data, der giver et retvisende billede af jeres forretning, så I kan spare tid på administration.

Økonomisystemer spiller sjældent sammen med dag-til-dag-planlægning, opfølgning på opgaver, fremdriftsrapporter og værdiberegning på langvarige projekter. Ved at adskille centrale funktioner i to systemer er det nemt for både økonomiafdelingen og projektlederne at udnytte tiden optimalt og stadig udveksle data smidigt og gnidningsløst. 

Befri projektlederen fra kontoplanen

Projektstyringsmodulet til Microsoft Dynamics NAV er baseret på økonomisystemets kontoplan og kan begrænse projektlederens frihed til at varetage de daglige opgaver inden for projektets rammer - både økonomisk og opgavemæssigt. 

Ved at lade projektlederne bruge TimeLog til projektstyring kan projektlederen frit nedbryde og styre sine projekter uden at skulle tage hensyn til kontoplanen i økonomisystemet. Med andre ord er det ikke længere nødvendigt at skulle forstå økonomisystemets logik for at oprette projekter.

Få fokus på tiden

I et projektstyringssystem som TimeLog er fokus på tidsregistrering og økonomisk projektstyring og ikke kontoplaner eller regnskaber. Derfor understøttes det daglige arbejdsflow for alle parter, hvilket letter håndteringen af opgaverne. Samtidig er det nemmere for både projektledere og projektdeltagere at være opdaterede på projekternes fremdrift og økonomiske status. Sammen med TimeLogs mange forskellige tidsregistreringsklienter, kan tidsregistreringen blive så præcis som mulig, når redskaberne passer til den enkelte medarbejders arbejdsstil.

Spar tid på processerne

Når projektlederen har godkendt medarbejdernes timeforbrug, og timerne er faktureret i TimeLog, overføres fakturaerne til Microsoft Dynamics NAV som fakturakladder, hvorefter økonomiafdelingen evt. kan tilføje flere ydelser og bogføre dem. 

Når fakturaer overføres fra TimeLog til Microsoft Dynamics NAV, kan man samtidig afstemme fakturaerne de to systemer imellem. De overførte fakturaer listes, så det er muligt at sammenligne fakturaen i de to systemer og med tydelige signaler vises evt. uoverensstemmelser. På den måde er det nemt for bogholderen og projektlederen at sikre sig, at alt er, som det skal være.

Projektlederne vil derfor klare deres opgaver i TimeLog og samtidig få flere redskaber til professionel projektstyring, og økonomiafdelingen kan klare alle deres procedurer som normalt i økonomisystemet – uden manuelt at skulle overføre data.